Jaworzno mówi „nie” dla Metropolii Silesia

2016-06-14_09-16-38-646209_470xJaworzno nie wstąpi do Metropolii Silesia. Taką informacje na posiedzeniu Zarządu Górnośląskiego Związku Metropolitalnego, 10 czerwca 2016r. wygłosił Prezydent Jaworzna, Paweł Silbert, który jednocześnie zrezygnował z pełnienia funkcji członka Zarządu GZM.


Decyzja prezydenta Jaworzna wynika z faktu niemożności znalezienia takich rozwiązań legislacyjnych, na mocy których członkostwo Jaworzna w przyszłej Metropolii Śląska będzie gwarantowało mieszkańcom Jaworzna wykonywanie zadania transportu publicznego w niezmienionym standardzie.

Przyjęty przez Radę Miejską w Jaworznie Plan Transportowy oraz uchwała intencyjna o wsparciu dla PKM Jaworzno przewidują świadczenie przez następne 10 lat pracy przewozowej na potrzeby Jaworzna przez PKM jako podmiot operatora wewnętrznego na zasadzie powierzenia (rozwiązanie stosowane od 2009). Miasto w związku z aplikowaniem PKM-u o środki unijne na zakup autobusów elektrycznych zadeklarowało wypłatę rocznej rekompensaty w wysokości nie niższej niż 16 mln PLN. Zarówno nowo planowane do zakupu autobusy – jak i te zakupione w latach ubiegłych, także ze środków zewnętrznych – wymagają w okresie trwałości projektu realizacji pracy przewozowej na ww. poziomie i w relacjach związanych z potrzebami Gminy Jaworzno.

W opinii prezydenta Jaworzna obecność w Metropolii Śląskiej pozbawiłaby gminę Jaworzno możliwości dalszej dbałości o stan organizacyjny i techniczny transportu zbiorowego a także racjonalne reagowanie na faktyczne potrzeby komunikacyjne mieszkańców, które obecnie są zaspokajane przez szybkie i elastyczne dostosowywanie siatki połączeń oraz rozkładów jazdy.

Rezygnacja Pawła Silberta z funkcji członka Zarządu GZM oraz zapowiedziane przez niego wystąpienie Jaworzna z Górnośląskiego Związku Metropolitalnego nie oznacza jednak zakończenia współpracy z gminami GZM, miasto nie wyklucza bowiem akcesu do Metropolii w dalszym etapie jej funkcjonowania. Jak podkreśla prezydent Jaworzna, decyzja ta zależna jest od uzgodnienia czytelnych warunków tego przyłączenia.”

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *