Jaworzno mówi „nie” dla Metropolii Silesia

2016-06-14_09-16-38-646209_470xJaworzno nie wstąpi do Metropolii Silesia. Taką informacje na posiedzeniu Zarządu Górnośląskiego Związku Metropolitalnego, 10 czerwca 2016r. wygłosił Prezydent Jaworzna, Paweł Silbert, który jednocześnie zrezygnował z pełnienia funkcji członka Zarządu GZM.


Decyzja prezydenta Jaworzna wynika z faktu niemożności znalezienia takich rozwiązań legislacyjnych, na mocy których członkostwo Jaworzna w przyszłej Metropolii Śląska będzie gwarantowało mieszkańcom Jaworzna wykonywanie zadania transportu publicznego w niezmienionym standardzie.

Przyjęty przez Radę Miejską w Jaworznie Plan Transportowy oraz uchwała intencyjna o wsparciu dla PKM Jaworzno przewidują świadczenie przez następne 10 lat pracy przewozowej na potrzeby Jaworzna przez PKM jako podmiot operatora wewnętrznego na zasadzie powierzenia (rozwiązanie stosowane od 2009). Miasto w związku z aplikowaniem PKM-u o środki unijne na zakup autobusów elektrycznych zadeklarowało wypłatę rocznej rekompensaty w wysokości nie niższej niż 16 mln PLN. Zarówno nowo planowane do zakupu autobusy – jak i te zakupione w latach ubiegłych, także ze środków zewnętrznych – wymagają w okresie trwałości projektu realizacji pracy przewozowej na ww. poziomie i w relacjach związanych z potrzebami Gminy Jaworzno.

W opinii prezydenta Jaworzna obecność w Metropolii Śląskiej pozbawiłaby gminę Jaworzno możliwości dalszej dbałości o stan organizacyjny i techniczny transportu zbiorowego a także racjonalne reagowanie na faktyczne potrzeby komunikacyjne mieszkańców, które obecnie są zaspokajane przez szybkie i elastyczne dostosowywanie siatki połączeń oraz rozkładów jazdy.

Rezygnacja Pawła Silberta z funkcji członka Zarządu GZM oraz zapowiedziane przez niego wystąpienie Jaworzna z Górnośląskiego Związku Metropolitalnego nie oznacza jednak zakończenia współpracy z gminami GZM, miasto nie wyklucza bowiem akcesu do Metropolii w dalszym etapie jej funkcjonowania. Jak podkreśla prezydent Jaworzna, decyzja ta zależna jest od uzgodnienia czytelnych warunków tego przyłączenia.”

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *