Koleje Śląskie zastosują się do decyzji KIO

35WE Koleje Śląskie, Częstochowa
35WE Koleje Śląskie, Częstochowa

Krajowa Izba Odwoławcza uwzględniła część odwołań od warunków przetargu na dostawę pociągów dla Kolei Śląskich i województwa śląskiego. Przewoźnik zamierza zastosować się do decyzji Izby i nie planuje skargi.


Odwołania od warunków przetargu złożyli Pesa, Newag i Stadler – czyli producenci, którzy najprawdopodobniej wystartują w śląskim przetargu na tabor.

– Otrzymaliśmy od Krajowej Izby Odwoławczej komplet dokumentów. Decyzją z 19 maja zobowiązani jesteśmy zmienić i uzupełnić niektóre z postanowień ogłoszenia o zamówieniu i niektóre z zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – tłumaczy Michał Wawrzaszek, rzecznik prasowy spółki Koleje Śląskie.

Dotyczy to m.in. autorskich praw majątkowych i praw zależnych, zdefiniowania niektórych pojęć oraz wskazania wprost, że zamawiający wymaga dostawy systemu ETCS. Niektóre z wątpliwości potencjalnych wykonawców Krajowa Izba Odwoławcza uznała za niezasadne, np. te dotyczące konieczności dostarczenia przez wykonawcę pojazdu zastępczego w przypadku wyłączenia innego z eksploatacji, czy też te dotyczące wysokości kar umownych.

Cieszymy się, że KIO rozwiała wszystkie wątpliwości. Do wytycznych tego organu zastosujemy się. Nie planujemy skargi na tę decyzję – dodaje rzecznik

W związku z decyzją KIO, Koleje Śląskie kolejny raz wydłużyły termin składania ofert w przetargu na dostawę taboru. Zgodnie z ostatnią zmianą zapisów, oferty składać można do
6 lipca 2016 roku do godziny 12:00. Ich otwarcie nastąpi tego samego dnia, o godzinie 12:30.

– Wydłużyliśmy termin składania ofert, aby móc rzetelnie przygotować odpowiedzi dla potencjalnych wykonawców na pytania dot. postępowania oraz aby móc uwzględnić zmiany w zapisach po wytycznych Krajowej Izby Odwoławczej. Możliwość taką daje art. 38 ust. 4 ustawy o zamówieniach publicznych – wyjaśnia Michał Wawrzaszek.

2 komentarze

  1. I tak właśnie powinny wyglądać przetargi… Producenci się odwołali, KIO napisała co należy zmienić, KŚ zmienia i to powinno kończyć sprawę… Przez kolejne przepychanki pasażerowie oczywiście cierpią za brak taboru…

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *