Plan transportu Żywca do konsultacji

logo-na-www_201605041526-300x300-tcStarostwo Powiatowe w Żywcu zgodnie z zapisami Ustawy o publicznym transporcie zbiorowym z dnia 16 grudnia 2010 roku, w dniach od 13 maja do 3 czerwca 2016 roku organizuje konsultacje społeczne projektu Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Żywieckiego (planu transportowego).


Projekt planu transportowego jest dostępny w wersji elektronicznej (w formacie pdf) na stronie internetowej www.zywiec.powiat.pl (w zakładce Konsultacje Społeczne), na www.bip-pzzywiec.finn.pl, a także w wersji papierowej w Starostwie Powiatowym ul. Krasińskiego 13 w pokoju nr 44 w godz. w poniedziałek, wtorek, piątek od 7.00 do 15.00 środa 7.00-17.00 , czwartek 7.00-13.00.

W ramach organizowanych konsultacji, każdy z mieszkańców i zainteresowane instytucje oraz organizacje mogą składać swoje uwagi lub propozycje zmian do tego dokumentu. Uwagi w ramach konsultacji społecznych będą przyjmowane przez Starostwo Powiatowe wyłącznie na piśmie. W tym celu przygotowano specjalny wzór formularza dostępny na stronie internetowej Starostwa oraz bezpośrednio w Starostwie Powiatowym.

Warto zgłosić swoje spostrzeżenia do tego opracowania, ponieważ uzasadnione uwagi zostaną wzięte pod uwagę i uwzględnione w projekcie planu.

One comment

 1. W treści tego planu i na temat wykorzystania potencjału transportowego przebiegających przez powiat linii kolejowych na str. 36 zapisano:
  „Powiat żywiecki nie jest i nie planuje być organizatorem przewozów kolejowych, jednak
  w miarę możliwości technicznych i organizacyjnych będzie dążyć do skomunikowania połączeń
  powiatowych z komunikacją kolejową oraz będzie zabiegał u organizatora tych przewozów
  – Marszałka Województwa Śląskiego, o jak najlepsze dostosowanie oferty do potrzeb
  mieszkańców.”
  Taka deklaracja brzmi optymistycznie, ale sygnalizuje też lukę w prawodawstwie, która przy braku dobrej woli samorządowców skutkuje brakiem integracji transportu zbiorowego.
  Powinno być tak, że jeśli samorząd wojewódzki deklaruje, że na jego terenie kręgosłupem transportu zbiorowego jest kolej to dla samorządów lokalnych powinien to być sygnał, żeby w planowaniu transportu zbiorowego maksymalnie wykorzystać potencjał kolei na swoim terenie, łącznie z planowaniem na przyszłość. To ostatnie oznaczałoby analizę możliwości, propozycje poprawy wykorzystania przez np. zmianę rozmieszczenia przystanków, zlokalizowanie nowych, w miarę bezkolizyjne piesze ciągi dojścia w promieniu do 500 m od stacji i przystanków.
  Ktoś powie, że to pomysły idealisty, może i tak, ale w mojej ocenie są to działania docelowo konieczne, żeby przybliżyć kolej do potencjalnego pasażera.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *