Falownik wewnątrz pojazdu

Fot. Koleje Śląskie
Fot. Koleje Śląskie

W dniu dzisiejszym Koleje Śląskie opublikowały wyjaśnienia i zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: „Dostawa taboru kolejowego dla Województwa Śląskiego i Kolei Śląskich Sp. z o.o. do wykonywania pasażerskich przewozów kolejowych”.


Zgodnie z opublikowanym wyjaśnieniem, Koleje Śląskie dokonując stosownej zmiany w SIWZ, dopuszczają możliwość zabudowy falowników wewnątrz pojazdu. Według pierwotnego zapisu specyfikacji, dwa niezależne falowniki miały zostać umieszczone na dachu EZT. Oferty w ogłoszonym przez Koleje Śląskie przetargu składać można do 27 maja br., do godziny 12:00. Tego samego dnia, pół godziny później nastąpi otwarcie ofert.

Kto zaproponuje dostarczenie pociągów dla śląskiego przewoźnika i UMWŚ? Dowiemy się za nieco ponad dwa tygodnie.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *