Będą dłuższe tory w porcie

Gliwice Port

PKP PLK poprzez Zakład Linii Kolejowych w Tarnowskich Górach ogłosiła konkurs na  wykonanie projektu przebudowy stacji Gliwice Port z dostosowaniem torów do długości 800 metrów bieżących. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, a termin składania ofert wyznaczono na najbliższy wtorek, 26 kwietnia.


Przedmiotem niniejszego zamówienia stanowi wykonanie projektu przebudowy stacji Gliwice Port z dostosowaniem torów do długości 800 mb. Inwestycję należy zakończyć do 31 sierpnia bieżącego roku. Zarządca infrastruktury nie żąda od wykonawców zabezpieczenia oferty w postaci wadium.

Oferty muszą być składane w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych, a także nie wyraża zgody na powierzenie podwykonawcom realizacji zamówienie. Ponadto PKP PLK termin związania ofertą wyznaczyła na 30 dni.

 

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *