Będą dłuższe tory w porcie

Gliwice Port

PKP PLK poprzez Zakład Linii Kolejowych w Tarnowskich Górach ogłosiła konkurs na  wykonanie projektu przebudowy stacji Gliwice Port z dostosowaniem torów do długości 800 metrów bieżących. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, a termin składania ofert wyznaczono na najbliższy wtorek, 26 kwietnia.


Przedmiotem niniejszego zamówienia stanowi wykonanie projektu przebudowy stacji Gliwice Port z dostosowaniem torów do długości 800 mb. Inwestycję należy zakończyć do 31 sierpnia bieżącego roku. Zarządca infrastruktury nie żąda od wykonawców zabezpieczenia oferty w postaci wadium.

Oferty muszą być składane w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych, a także nie wyraża zgody na powierzenie podwykonawcom realizacji zamówienie. Ponadto PKP PLK termin związania ofertą wyznaczyła na 30 dni.

 

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *