Wrócą pociągi pasażerskie do Bierunia?

Fot. PKP PLK S.A.
Fot. PKP PLK S.A.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ogłosiły przetarg na opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu pn. „Rewitalizacja linii kolejowych nr 140, 169, 179, 885, 138 Orzesze Jaśkowice –Tychy –Baraniec – KWK Piast – Nowy Bieruń – Oświęcim”. Przedsięwzięcie jest przewidywane do współfinansowania ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.


Studium wykonalności obejmie cztery warianty. Pierwszy z nich, wariant ograniczonego zakresu zakłada zapewnienie możliwości kursowania pociągów pasażerskich i towarowych w relacji Tychy – Bieruń Stary – KWK Piast – Nowy Bieruń – Oświęcim i uzyskanie prędkości wynikającej z istniejącej geometrii, bez wykraczania poza istniejące budowle ziemne. Prędkość nie może być jednak niższa niż 80 km/h i wyższa niż 120 km/h. Drugi wariant ograniczonego zakresu, obejmuje wszystkie powyższe założenia, a ponda to zakład elektryfikację odcinka od Tychy Miasto do KWK Piast.

Wariant trzeci i czwarty zakłada przeprowadzenie inwestycji polegającej, na kompleksowej przebudowie linii kolejowej lub na budowie nowej infrastruktury kolejowej, co będzie prowadziło do istotnego podwyższenia parametrów techniczno-eksploatacyjnych. Zgodnie z trzecią wersją, należy doprowadzić do maksymalnego, możliwego skrócenia czasu jazdy poprzez podniesienie prędkości i uzyskanie stabilnego profilu prędkości na całym odcinku objętym projektem. Wszystkie niezelektryfikowane linie kolejowe objęte zamówieniem, mają zostać zelektryfikowane. Wykonawca przedstawi wariant budowy linii kolejowej nowym śladem z ominięciem terenu KWK Piast pomiędzy podg. Baraniec, a stacją Nowy Bieruń z uwzględnieniem linii kolejowej nr 885 Nowy Bieruń – KWK Piast.

Opcja czwarta, najbardziej rozbudowana, oprócz czynności z wariantu trzeciego zakłada jeszcze rozbudowę z jednego do dwóch torów na odcinku od stacji Tychy Miasto do ominięcia KWK Piast.

One comment

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *