Stopniowe wycofywanie biletów papierów

2400Komunikacyjny Związek Komunalny GOP rozpoczął proces przechodzenia na jeden, elektroniczny system biletowy. Obniżka cen biletów to nie jedyna zmiana. Zarząd Związku podjął decyzję o stopniowym wycofywaniu biletów papierów.


Śląska Karta Usług Publicznych nie jest wyłącznie zmianą formy używanych biletów. Według KZK GOP, ŚKUP tworzy spójny system, który jest między innymi złożonym narzędziem do zarządzania komunikacją i rozliczeń finansowych pomiędzy Związkiem a gminami. Służy on m.in. do kontroli jakości wykonywanych usług, w tym punktualności realizacji rozkładów jazdy, a także do generowania danych, która mają stanowić podstawę do modyfikacji rozkładów jazdy i ustalania wysokości dopłat gminnych.

Zarząd Związku zdecydował o stopniowym wycofywaniu biletów papierów, według przyjętego harmonogramu:

  • Od 1 maja  z dystrybucji wycofane zostaną bilety 24-godzinne, 48-godzinne, 5-, 7- i 14-dniowe, bilety kwartalne, bilet szkolny, bilet wakacyjny oraz bilet miesięczny na okaziciela. Bilety średniookresowe (od 24-godzinnych do 14-dniowych) kupione przed 1 maja br. można wykorzystać do 31.12.2016 r., natomiast pozostałe z wymienionych ważne będą zgodnie z ich okresem obowiązywania.
  • Nie prowadzi się sprzedaży biletów o symbolu SC ważnych od 1 czerwca. Tym samym miesięczne papierowe bilety SC – upoważniające do przejazdu wyłącznie liniami autobusowymi lub wyłącznie liniami tramwajowymi na terenie dwóch lub więcej miast, od 1 czerwca nie uprawniają do przejazdów komunikacją miejską.
  • Nie prowadzi się się sprzedaży biletów o symbolu SM ważnych od 1 lipca. Tym samym miesięczne papierowe bilety SM – upoważniające do przejazdu wyłącznie liniami autobusowymi lub wyłącznie liniami tramwajowymi  na terenie jednego miasta, od 1 lipca nie upoważniają do przejazdów komunikacją miejską.
  • Nie prowadzi się sprzedaży biletów o symbolach SC/AT oraz SM/AT ważnych od 1 sierpnia. Tym samym miesięczne papierowe bilety autobusowo-tramwajowe obowiązujące na terenie jednego miasta (SM/AT) oraz na terenie dwóch i więcej miast (SC/AT), od 1 sierpnia nie upoważniają do przejazdów komunikacją miejską.

KZK GOP zdaje sobie sprawę, że wprowadzone zmiany wymagają dodatkowej aktywności od wszystkich uczestników i użytkowników komunikacji miejskiej, jednakże ich celem jest wprowadzenie rozwiązań, które pozwolą lepiej dopasować obecną taryfę do potrzeb pasażerów.

Wdrożenie tak dużego systemu generuje także problemy, jednak Związek wierzy, że uruchomione procedury oraz nowa taryfa, zachęcą pasażerów do korzystania z systemu. Jak będzie w rzeczywistości? Przekonamy się o tym w najbliższych miesięcach.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *