W Dąbrowie przebudują urządzenia sterowania ruchem

P1020380PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ogłosiły przetarg na przebudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym na nastawniach DTC i DTA oraz odtworzenie posterunku odgałęźnego Okradzionów z przebudową układu torowego i sieci trakcyjnej w stacji Dąbrowa Górnicza Towarowa w ramach projektu inwestycyjnego pn. „Prace na południowo – wschodniej obwodnicy GOP wraz z przyległymi odcinkami”


Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę nawierzchni kolejowej, wzmocnienie podtorza, roboty z branży elektroenergetycznej, roboty z branży budowlanej, roboty z branży automatyki i telekomunikacji, certyfikację i opracowanie dokumentacji powykonawczej oraz opracowanie projektów wykonawczych.

Kryterium oceny ofert stanowią:

  • całkowita cena brutto – 85%,
  • skrócenie terminu realizacji – 10%,
  • okres gwarancji – 5%

Oferty w przetargu otwartym, składać można do 19 maja 2016 roku do godziny 10:00 w Zakładzie Linii Kolejowych w Sosnowcu.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *