Roboty budowle na LK 951, 149, 168 i 151

Fragmenty linii kolejowej nr 151
Fragmenty linii kolejowej nr 151

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ogłosiły przetarg
pn. „Wykonanie robót budowlanych na liniach kolejowych nr 951, nr 149, nr 168 i nr 151 będących pod zarządem PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakładu Linii Kolejowych w Tarnowskich Górach”. 


Szacunkowa łączna wartość całego zamówienia wynosi ponad 27 mln złotych netto. Zarządca infrastruktury, PKP PLK S.A. dopuszcza składanie ofert częściowych a całe zamówienie zostało podzielone na sześć zadań:

  • Rewitalizacja toru nr 781 w stacji Tarnowskie Góry linii kolejowej nr 951 Tarnowskie Góry TGA – Tarnowskie Góry TGE wraz z robotami towarzyszącymi;
  • Rewitalizacja toru nr 5 w stacji Leszczyny linii kolejowej nr 149 Zabrze Makoszowy – Leszczyny;
  • Rewitalizacja toru nr 4 linii kolejowej nr 168 Gliwice – Gliwice Łabędy od km 0,500 – 4,501 wraz z wymianą rozjazdu nr 2 na podg. Szobiszowice, rozjazdu nr 5 w stacji Gliwice Łabędy oraz robotami towarzyszącymi;
  • Rewitalizacja toru nr 7 w stacji Bierawa linii kolejowej 151 Kędzierzyn Koźle – Chałupki;
  • Rewitalizacja toru nr 1 i 2 linii kolejowej nr 151 Kędzierzyn Koźle – Chalupki w km 2,950 – 29,980 szlak Kędzierzyn Koźle – Nędza;
  • Rewitalizacja toru nr 2 linii kolejowej nr 151 Kędzierzyn Koźle – Chalupki w km 4,124 – 21,095 szlak Kędzierzyn Koźle – Kuźnia Raciborska.

Kryterium oceny ofert stanowić będą cena – 90% i okres gwarancji – 10%. Oferty w przetargu można składać w siedzibie ZLK Tarnowskie Góry do 11 maja 2016 roku, do godziny 9:00.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *