Część już się robi, reszta za 4 lata

Fot: PKP PLK S.A.

Krótszy czas przejazdu, integracja transportu kolejowego z systemem komunikacyjnym regionu, poprawa bezpieczeństwa ruchu kolejowego oraz zmniejszenie negatywnego oddziaływania transportu na środowisko to podstawowe cele poprawy około 48-kilometrowego połączenia: Orzesze Jaśkowice – Tychy – Baraniec – KWK Piast – Nowy Bieruń – Oświęcim.


PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przygotowują realizację przedsięwzięcia, które będzie dofinansowane w 85 % ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach RPO województwa śląskiego. Jego realizacja, przy szacowanych kosztach na ok. 170 mln zł, pozwoli także na stworzenie alternatywnego dla linii E30 połączenia pasażerskiego aglomeracji śląskiej, przez Tychy i Oświęcim do Krakowa.

Zakończenie inwestycji  planowane jest w II połowie 2020 roku, przy czym warto wiedzieć, że na części projektu prace rewitalizacyjne zakończyły się bądź właśnie trwają. Mowa tutaj o odnowieniu linii kolejowej z Orzesza do Tychów. Cały ten odcinek ma być gotowy już w grudniu bieżącego roku, a pociągi będą po nim mogły jeździć nawet z prędkością przekraczającą 100 km/h.

Do projektu przyłączyli się również samorządowcy Tychów, Bierunia, Oświęcimia, Orzesza, Łazisk Górnych i Wyr. Podpisali oni z zarządcą infrastruktury porozumienie dotyczące stworzenia oraz zasad finansowania dokumentacji przedprojektowej inwestycji. Mowa tutaj o kwocie 1,5 mln zł, z czego 250 tys. złotych wyłożą zainteresowane samorządy.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. jutro natomiast ogłoszą przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu „Rewitalizacja linii kolejowych nr 140/169/179/885/138 połączenia: Orzesze Jaśkowice – Tychy – Baraniec – KWK Piast – Nowy Bieruń – Oświęcim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Dokumentacja, którą PLK powinna otrzymać w I kwartale 2018 r. pozwoli na wybranie odpowiedniego wariantu przebudowy. Następnie, w trybie „projektuj i buduj”, ogłoszony będzie przetarg na prace. Zakończenie zadania, jeśli sprawy formalno–prawne będą przebiegały bez problemów, planowane jest w II połowie 2020 r. W ramach zlecenia zakłada się wykonanie na prac torowych, przebudowę przejazdów kolejowo-drogowych oraz montaż nowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *