Wyniki przewozów pasażerskich – luty 2016

Długi ElfUrząd Transportu Kolejowego udostępnił najnowsze wyniki przewozów pasażerskich w lutym 2016 roku. Zgodnie z tym, w drugim miesiącu br. pociągami podróżowało 23,4 mln pasażerów, co jest wynikiem lepszym o 1,8 mln pasażerów w stosunku do ubiegłego roku. Zachowany został trend wzrostowy, który mogliśmy zauważyć już w styczniu br. 


Ze statystyk podanych przez Urząd Transportu Kolejowego jasno wynika, że pasażerowie zaczynają wracać na kolej. W dwóch pierwszych miesiącach 2016 roku widać wyraźną tendencję wzrostową, co jest bardzo dobrą informacją dla kolejarzy. Wartym odnotowania jest fakt, że wzrost liczby pasażerów jest ściśle powiązany ze zwiększeniem pracy przewozowej – wzrost o 14,86% w stosunku do roku poprzedniego.

Jak w statystyka wypada nasz regionalny przewoźnik? Koleje Śląskie wpisują się w trend wzrostowy. W lutym śląska spółka przewiozła 1,431 mln pasażerów, co stanowi wzrost o 7,65% w stosunku do tego samego miesiąca w roku poprzednim. Również w stosunku do poprzedniego miesiąca przewoźnik zanotował wzrost o prawie 130 tysięcy pasażerów. Podobnie jak w przypadku wyników ogólnych, tak i w przypadku Kolei Śląskich zwiększenie liczby przewiezionych pasażerów powiązane jest ze zwiększeniem pracy przewozowej.

5 komentarzy

 1. Kluczem do wzrostu jest utrzymywanie odpowiedniej jakości usługi. Jako pasażer odczuwam tą jakość częstotliwością kursowania, punktualnością, standardem taboru oraz standardem i dostępnością stacji, czy przystanku. W mojej ocenie najwięcej do zrobienia jest w tym ostatnim elemencie. O ile dworce w miastach zapewniają podróżnemu jakiś standard to małe stacje i przystanki już niekoniecznie. Nie lepiej jest z ich dostępnością. Kolej nie dowiezie pasażera pod sam dom, ale we współpracy z samorządami może mu zaoferować do przystanku w miarę sprawny dojazd z możliwością zaparkowania a dla pieszych drożne, w miarę bezkolizyjne ciągi piesze. Wydaje mi się, że jak na razie ten składnik jakości usługi transportu kolejowego jest marginelizowany.

 2. Czy podana wartość jest na pewno prawidłowa? Za luty na podstawie danych UTK po przeliczeniu z wartości skumulowanych dla KŚ wychodzi 1,431 mln pasażerów, o ~131 tysięcy więcej niż w styczniu.

  1. Rzeczywiście wartość jest nieprawidłowa, aczkolwiek 1,431 mln też nie jest prawidłowa.

   W lutym przewieziono w sumie 23,407 mln pasażerów. Udział Kolei Śląskich w liczbie przewiezionych pasażerów to 5,84% -> czyli KŚ przewiozło 1,366 mln pasażerów. W styczniu natomiast przewieziona 23,358 mln ogółem, a udział Kolei Śląski to 5,57% -> czyli KŚ przewiozło 1,301 mln.

   Dziękuję za zwrócenie uwagi. Pozdrawiam 🙂

   1. Udział przewoźników w zestawieniach UTK to wartość skumulowana od początku roku (I, I-II, I-III, a nie I, II, III), zatem tylko dla stycznia można wziąć wprost udział procentowy. Dla kolejnych miesięcy faktyczny udział przewoźnika nie wynika wprost z zestawienia, tylko z różnicy między skumulowanym udziałem za najnowszy miesiąc i poprzedni. W lutym dla KŚ wychodzi 1,431 mln, co stanowi udział 6,11% – procentowo identycznie jak w lutym 2015, jednak to o 8,4% więcej pasażerów w ujęciu ilościowym. „Sukcesem” będzie, gdy przekroczona zostanie trwale wartość 1,574 mln – tyle historycznie najwięcej KŚ przewiozły w ciągu miesiąca wg danych UTK (maj 2013).

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *