Przetarg na rewitalizację LK138

P1020149PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłosiły przetarg pn.: „Rewitalizacja torów nr 1 i 2 linii nr 138 Oświęcim – Katowice, na odcinku Nowy Bieruń – Mysłowice Brzezinka oraz rewitalizacja torów stacyjnych nr 4 i 6 w stacji Mysłowice Kosztowy i toru nr 3 w stacji Imielin w wybranych lokalizacjach wraz z robotami towarzyszącym”.


Do zadań, wyłonionego w przetargu otwartym wykonawcy, należeć będzie m.in. przebudowa nawierzchni kolejowej, odbudowa rowów bocznych, wymiana rozjazdów, oczyszczenie mechaniczne podsypki czy rewitalizacja obiektów inżynieryjnych. Przebudowie ulegną również perony na stacji Chełm Śląski, Imielin i Mysłowice Kosztowy.

Efektem rewitalizacji linii kolejowej nr 138, na odcinku Nowy Bieruń – Mysłowice Brzezinka, zgodnie z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), ma być uzyskanie prędkości pociągów, nie mniejszej niż 100 km/h.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zamierzają na ten cel przeznaczyć prawie 28 mln złotych. Kryteria udzielenia zamówienia stanowią:

  • cena – 90 %,
  • okres gwarancji 10%.

Wszystkie prace powinny zostać wykonane do 31 października 2016 roku.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *