Ponad 100 uwag

Fragment LK61, Częstochowa Gnaszyn

Na początku lutego Ministerstwo Transportu i Budownictwa skierowało do konsultacji społecznych projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym. Składający się z 47 artykułów, siedemdziesięciostronicowy dokument obejmuje systemową i głęboką zmianę w kilku kluczowych obszarach funkcjonowania transportu kolejowego w Polsce.


Zawiera zarówno oczekiwaną przez rynek kolejowy implementację przepisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/34/UE w sprawie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego, jak również inne, daleko idące zmiany prawa kolejowego.

Izba Gospodarcza Transportu Lądowego, Fundacja ProKolej oraz Stowarzyszenie na rzecz Interoperacyjności i Rozwoju Transportu Szynowego przygotowały zestaw ponad 100 uwag i propozycji korekt do konsultowanej nowelizacji ustawy. W liczącej 34 strony, szczegółowej analizie przedstawionego przez ministerstwo materiału wskazano elementy wymagające doprecyzowania i weryfikacji.

Pozytywnie oceniono postęp w pracach nad implementacją Recastu I Pakietu Kolejowego i zmiany dotyczące zmniejszenia obciążeń podatkowych. Jednocześnie wskazano wątpliwości odnośnie rozbieżności pomiędzy definicjami zawartymi w ustawie i Dyrektywie, konsekwencje zmian statusu bocznic i terminali kolejowych, czy zagrożenia wynikające z modyfikacji zasad dostępu do infrastruktury liniowej oraz usługowej – wyjaśnia dr Jakub Majewski, prezes zarządu Fundacji ProKolej.

Podkreślona została również kwestia braku wymaganego prawem unijnym mechanizmu wymuszającego redukcję kosztów zarządzania państwową infrastrukturą kolejową i w konsekwencji ograniczenie opłat pobieranych od przewoźników – dodaje Majewski.

Przekazując swoje opinię w ramach konsultacji społecznych Izba Gospodarcza Transportu Lądowego, Fundacja ProKolej oraz Stowarzyszenie na rzecz Interoperacyjności i Rozwoju Transportu Szynowego wspólnie zwróciły się do Ministra Transportu i Budownictwa z prośbą o przeprowadzenia szerokiej, otwartej dyskusji przed skierowaniem ustawy do dalszych prac.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *