PLK chce poprawy

Fot. PKP PLK
Fot. PKP PLK

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przeznaczą 5,7 mld zł na poprawę warunków przewozu towarowego i pasażerskiego na Górnym Śląsku. Prace modernizacyjne wykonywane będą na ważnych śląskich liniach kolejowych tj.: linia E 65 na odc. Będzin – Katowice – Tychy – Czechowice Dziedzice – Zebrzydowice, linia kolejowa E 30 na odc. Kędzierzyn Koźle– Opole Zachodnie, linia E30 na odc. Katowice – Chorzów Batory oraz Gliwice Łabędy, a także na odcinkach: Gliwice – Oświęcim, Chybie – Nędza/Turze, Dorota – Mysłowice Brzezinka czy Toszek Północ – Rudziniec Gliwicki – Stare Koźle.


W obecnej perspektywie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. realizują projekt inwestycyjny pn. „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich na obszarze Śląska, etap I: linia E 65 na odc. Będzin – Katowice – Tychy – Czechowice Dziedzice Zebrzydowice (granica państwa)”.

PLK planują w 2018 r. rozpocząć prace, które obejmą pełną modernizację linii z dobudową dwóch torów na odcinku Będzin – Sosnowiec Główny – Katowice – Katowice Ligota wraz z budową nowych peronów na stacjach i przystankach.

W ramach ogłoszonego przez PLK na początku grudnia przetargu na remont odcinka Chybie – Nędza/Turze o wartości 500 mln zł, spółka planuje odnowić 60 km linii, 30 obiektów inżynieryjnych, 17 stacji i przystanków. Po zakończeniu prac zwiększy się przepustowość linii, a pociągi pojadą 100 km/h. Efektem będzie skrócenie czasu przejazdu w komunikacji pasażerskiej i płynny przejazd pociągów towarowych.

Wszystkie planowane inwestycje mają na celu poprawę parametrów technicznych linii, zwiększenie przepustowości szlaków i likwidowanie ograniczeń prędkości dla transportu towarowego i pasażerskiego w rejonie Górnego Śląska.

Na planowanych przedsięwzięciach skorzystają również pasażerowie – dzięki przebudowie infrastruktury na przystankach i stacjach podniesie się poziom bezpieczeństwa i komfort obsługi podróżnych – wyjaśnia Mirosław Siemieniec z rzecznik prasowy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Ponadto za 1,7 mld zł planowane są inwestycje finansowane ze środków krajowych, które mają na celu udrożnienie wyjazdów z terenu Górnego Śląska.

PLK zakłada, że znacząca poprawa warunków przewozu towarów uzyskana będzie dzięki blisko dwukrotnemu podniesieniu średniej prędkości pociągów oraz spójnej sieci połączeń kolejowych o parametrach odpowiadających potrzebom przewoźników. W trakcie modernizacji linii zarządca infrastruktury uwzględnia potrzeby przewoźników, by z wyprzedzeniem przygotować alternatywne trasy przejazdu.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *