Czternastu chętnych na rewitalizację LK61

Fragment LK61, Częstochowa Gnaszyn
Fragment LK61, Częstochowa Gnaszyn

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. otrzymały czternaście ofert w przetargu na Wykonanie przebudowy mostu w torze nr 2 w km 73,101 oraz przebudowy peronów w torze nr 1 i 2 na odcinku Koniecpol – Częstochowa Stradom linii kolejowej nr 61 Kielce – Fosowskie w ramach projektu inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 61 i 572 na odcinku Włoszczowa Północ – Częstochowa Stradom”.


Zamówienie obejmuje przebudowę w systemie „projektuj i buduj” peronów, zabudowę wiat peronowych, elementów małej architektury na peronach w stacji Julianka i na przystankach osobowych Koniecpol Magdasz, Podlesie, Staropole Częstochowskie i Lusławice wraz z przebudową oświetlenia zewnętrznego na peronach na przystankach osobowych Koniecpol Magdasz, Podlesie, Staropole Częstochowskie i Lusławice.

Ważnym elementem ogłoszonego przetargu jest przebudowa mostu w torze nr 2 w km 73,101 (zgodnie z załączoną dokumentacją projektową i przedmiarami robót) polegająca na wymianie istniejącej konstrukcji przęsła na nową z betonu sprężonego z korytem balastowym o jeździe dołem oraz wykonanie dwóch nowych podpór pośrednich i wykonanie nadbudowy istniejących przyczółków wraz z robotami towarzyszącymi.

Najtaniej zadanie wyceniła spółka PRB Drobet z Częstochowy, które chce wykonać zadanie za 9,22 mln brutto. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że budżet inwestora wyniósł 13,76 mln złotych brutto.

Wykonawca zadania zostanie wybrany według następujących kryteriów:

  • Całkowita cena brutto – 90 procent
  • Skrócenie terminu realizacji – 10 procent

Zobowiązanie zostanie sfinansowane ze środków własnych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *