Przetarg na wykonanie robót naprawczych

Fot. PKP PLK S.A.
Fot. PKP PLK S.A.

Zakład Linii Kolejowych w Częstochowie ogłosił kolejny przetarg na wykonanie robót naprawczych, mający na celu, po zakończeniu zleconych prac poprawić jakość infrastruktury kolejowej w naszym regionie


„Wykonanie nawierzchniowych prac punktowych, drobnych prac konserwacyjnych na terenach kolejowych, drobnych prac utrzymaniowych bez wymiany toru, oraz likwidacja wychlapów na liniach:

– nr 62 Tunel – Sosnowiec od km 59,100 do km 71,524 odcinek będący w utrzymaniu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Częstochowie (zadanie nr 1),
– nr 162 Dąbrowa Górnicza Strzemieszyce – D.G. Huta Katowice od km 0,422 do km 3,350 odcinek będący w utrzymaniu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Częstochowie (zadanie nr 2),
– nr 183 Dąbrowa Górnicza Ząbkowice – Będzin Łagisza od km -1,131 do km 8,770 będącej w utrzymaniu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Częstochowie (zadanie nr 3)” – tak brzmi pełny komunikat, dotyczący tego co ma być zrobione na wyżej wymienionych szlakach kolejowych” – tak brzmi pełna treść komunikatu ogłoszonego przez zleceniodawcę.

Przetarg jest nieograniczony. W konkursie mogą wziąć udział Dostawcy, którzy:

  • posiadają uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
  • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
  • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
  • nie podlegają wykluczeniu z Projektu.

Ocena warunków udziału w Projekcie dokonana zostanie według formuły spełnia-nie spełnia na podstawie dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę.

Wszystkie trzy zadania wchodzące w skład tego zlecenia są zwolnione z obowiązku wpłaty wadium, a jedynym kryterium przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie tylko i wyłącznie cena usługi.

Oferty należy składać w siedzibie ZLK w Częstochowie przy ul. Boya-Żeleńskiego 7/9, a termin ich składania upływa 8 lutego o godzinie 8.30. Otwarcie wniosków nastąpi pół godziny później.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *