UTK nawiązało współpracę ze szkołą w Dąbrowie Górniczej

prof. M. Sitarz, prof. Z. Dacko-Pikiewicz, prezes K. Dyl Fot. UTK
prof. M. Sitarz, prof. Z. Dacko-Pikiewicz, prezes K. Dyl
Fot. UTK

Prowadzenie wspólnych projektów naukowo-badawczych, organizację praktyk i staży studenckich, a także udział ekspertów Urzędu Transportu Kolejowego z Warszawy w opiniowaniu programu kształcenia na kierunku Transport w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej przewiduje porozumienie podpisane 28 stycznia br., przez Prezesa UTK Krzysztofa Dyla oraz prof. nadzw. dr Zdzisławę Dacko-Pikiewicz – Rektora WSB.


W spotkaniu przedstawicieli urzędu oraz uczelni, które odbyło się w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach uczestniczyli m.in.: prof. dr hab. inż. Marek Sitarz – Kierownik Katedry Transportu Szynowego WSB oraz dr inż. Aleksander Drzewiecki – Dyrektor Oddziału Terenowego UTK w Katowicach.

Okazją do podpisania porozumienia były Dni Otwarte UTK w Katowicach, podczas których w Sali Sejmu Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego odbyło się spotkanie ekspertów i przedstawicieli branży kolejowej pn. „Razem tworzymy bezpieczną kolej”.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *