Środowisko wydało decyzję

P1020149Regionalny Inspektor Ochrony Środowiska w Katowicach wydał decyzję dotyczącą uwarunkowań środowiskowych koniecznych do realizacji jednej z największych inwestycji w historii naszego regionu.  Mowa o przygotowaniach do przebudowy linii kolejowej E 65 na odcinku Będzin Miasto – Zebrzydowice. 


Cytując za językiem prawników: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach informuje: na podstawie art, 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U z 2013 r. poz.1235 ze zm.) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz.23), sstrony postępowania, że 18 stycznia 2016 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa/budowa linii kolejowych na odcinku Katowice Szopienice Południowe – Katowice” realizowanego w ramach projektu pn. ‚Studium Wykonalności – dokumentacja przedprojektowa dla „Modernizacji linii kolejowej E65/CE65 na odcinku Grodzisk Mazowiecki – Kraków/Katowice – Zwardoń/Zebrzydowice – granica państwa”, planowanego do realizacji według wariantu 1.

Oznacza to, że został zrobiony kolejny krok do realizacji tej wielkiej inwestycji. Krok może niezbyt wielki, ale istotny, bo przygotowanie tej rewitalizacji wymaga koordynacji wielu podmiotów, których opinia czy formalne przyzwolenie jest wymagane przy przystąpieniu do procedury przetargowej. Jak udało się nam dowiedzieć, jeśli aktualne tempo gromadzenia dokumentów w tej sprawie zostanie utrzymane być może jeszcze przed końcem czerwca 2016 roku zostanie ogłoszony konkurs na wykonawcę tego zadania.

W dokumencie opublikowanym przez katowicki inspektorat wskazuje się, że brano pod uwagę werdykt  uwarunkowań dla wariantu numer 1 tej inwestycji. Ponieważ rewitalizacja jest na całej trasie przygotowywana w kilku wersjach wraz z kolejnymi postępami w tej sprawie opublikujemy wszystkie brane aktualnie pod uwagę możliwości przebudowy szlaku Będzin – Zebrzydowice. Jednak ze względu na mnogość materiałów dotyczących projektu będziemy prezentować poszczególne części wraz z kolejnymi decyzjami zarówno wszystkich wymaganych organów, jak i samego inwestora, czyli PKP PLK S.A.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *