„Razem tworzymy bezpieczną kolej”

KatowiceUrząd Transportu Kolejowego zaprasza do Katowic na spotkanie „Razem tworzymy bezpieczną kolej”. Jest to cykl spotkań przedstawicieli rynku kolejowego z pracownikami UTK. W stolicy naszego województwa sposobność do udziału w tym przedsięwzięciu nadarzy się 28 i 29 stycznia 2016 roku.


W trakcie spotkań podzielimy się z Państwem doświadczeniami i wiedzą z zakresu transportu kolejowego. Postaramy się również odpowiedzieć na wszystkie pytania i wyjaśnić wątpliwości związane z funkcjonowaniem na rynku kolejowym – wyjaśnia Sławomir Sadowski z biura prasowego Urzędu Transportu Kolejowego.

HARMONOGRAM SPOTKAŃ:

28 stycznia 2016 r. (czwartek):

„Razem tworzymy bezpieczną kolej”: bezpieczny i konkurencyjny rynek transportu kolejowego w Polsce – wspólny cel urzędu i rynku.

Miejsce spotkania:

Sala Sejmu Śląskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach ul. Ligonia 46

13:00–14:00

Otwarte spotkanie Prezesa UTK Krzysztofa Dyla oraz pracowników urzędu z przedstawicielami rynku kolejowego – panel dyskusyjny.

14:00–14:30

Czas na wspólną dyskusję: Bezpieczny i konkurencyjny rynek transportu kolejowego w Polsce – celem urzędu i rynku.

29 stycznia 2016 roku (piątek):

Jak osiągnąć wspólny cel? Bezpieczny i konkurencyjny rynek transportu kolejowego w Polsce – konsultacje, warsztaty tematyczne, spotkania indywidualne.

Miejsce spotkania:

Oddział Terenowy UTK w Katowicach, ul. Przemysłowa 10, Katowice (IV piętro)

09:00–9:45

Nadzór Prezesa UTK w zakresie systemów zarządzania oraz postępowań administracyjnych – panel dyskusyjny dotyczący prowadzonego przez Prezesa UTK nadzoru nad systemami zarządzania bezpieczeństwem i utrzymaniem oraz prowadzonych postępowań administracyjnych związanych ze stwierdzonymi naruszeniami przepisów.

10:10–10:40

Nadzór Prezesa UTK nad komisjami kolejowymi

11:15–11:45

Proces licencjonowania maszynistów, ośrodki szkolenia

12:10 – 12:40

Utrzymanie pojazdów – Dokumentacja Systemu Utrzymania

13:00–14:30

Tajniki postępowań administracyjnych prowadzonych przez Prezesa UTK: zasady doręczeń w postępowaniu administracyjnym, praktyczne stosowanie kodeksu postępowania administracyjnego. Konsultacje w zakresie prowadzonych przez Prezesa UTK postępowań kontrolnych i administracyjnych.

14:50–15:30

Proces dopuszczenia do eksploatacji budowli, pojazdów i urządzeń, wydawanie zezwoleń na dopuszczenie do eksploatacji podsystemów interoperacyjnych, rejestracja pojazdów kolejowych.

15:45–16:00

Podsumowanie – panel dyskusyjny.


Urząd Transport Kolejowego zwraca się z prośbą o indywidualne potwierdzenie udziału w poszczególnych panelach dyskusyjnych.

Informujemy, że 29 stycznia 2016 r. będzie możliwość zorganizowania indywidualnych spotkań, podczas których zostaną omówione wybrane przez Państwa zagadnienia. W tym celu prosimy o bezpośredni kontakt z Oddziałem Terenowym UTK w Katowicach – dodaje Sławomir Sadowski

KONTAKT:

Urząd Transportu Kolejowego
Oddział Terenowy w Katowicach
40-020 Katowice, ul. Przemysłowa 10
tel. (32) 740 96 00
e-mail: utko4@utk.gov.pl

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *