Niewłaściwa realizacja zaleceń UTK

Fot. Urząd Transportu Kolejowego
Fot. UTK

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego przeprowadził kontrolę zarządcy infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe w związku ze skargą skierowaną przez przewoźnika kolejowego. Skarga dotyczyła drzew i krzewów znajdujących się zbyt blisko torów na linii nr 138 Oświęcim-Katowice i powodujących uszkodzenia taboru kolejowego.


W wyniku kontroli Prezes UTK zalecił m.in. natychmiastowe usunięcie nieprawidłowości, powiadomienie o tym urzędu oraz przedstawienie dowodów dokumentujących zrealizowane prace.

Inspektorzy UTK analizując informacje przekazane przez zarządcę infrastruktury odnośnie do realizacji zaleceń pokontrolnych, stwierdzili usunięcie nieprawidłowości związanych z brakiem widoczności słupków hektometrowych oraz „Wskaźnika odcinka ograniczonej prędkości”. Jednak część słupków hektometrowych w związku z ich degradacją, nadal jest nieczytelna. Tym samym nie spełniają wymagań rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 18 lipca 2005 r. w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji.

Prezes UTK nakazał zarządcy infrastruktury niezwłoczne usunięcie wszystkich nieprawidłowości.

Celem działań urzędu jest ciągłe podnoszenie jakości usług utrzymania infrastruktury kolejowej przez zarządców infrastruktury oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu kolejowego – tłumaczy Sławomir Sadowski, z biura prasowego Urzędu Transportu Kolejowego.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *