PKP PLK w zarządzie Platformy ds. Wdrażania ERTMS

Fot. PKP PLK
Fot. PKP PLK
Prace nad jednolitym systemem sterowania ruchem pociągów we wspólnocie nabierają tempa. Polska, z przedstawicielem PKP Polskie Linie Kolejowe, znajdzie się w zarządzie Platformy ds. Wdrażania ERTMS przy Europejskiej Agencji Kolejowej.


Piotr Wyborski – członek zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. – został wybrany do zarządu Platformy ds. Wdrażania ERTMS, czyli utworzonego w ramach Europejskiej Agencji Kolejowej ciała odpowiedzialnego za stworzenie i realizację strategii wprowadzania we wszystkich krajach wspólnotowych jednolitego Europejskiego Systemu Zarzadzania Ruchem Kolejowym składającego się z Europejskiego Systemu Sterowania Pociągiem (ETCS) i Globalnego Systemu Kolejowej Radiokomunikacji Ruchomej (GSM-R).

Najważniejszym celem powołanego zarządu jest nadzór nad usprawnieniem, z udziałem decydentów z całego europejskiego sektora kolejowego, procesu wdrożenia i rozwoju sytemu ERTMS, także z uwzględnieniem kwestii ekonomicznych. Prace Platformy będą obejmować wszystkie aspekty systemu ERTMS, w tym przede wszystkim zapewnienie interoperacyjności, kompatybilności różnych wersji systemu oraz zgodności urządzeń pokładowych z urządzeniami przytorowymi.

Prace będą koncentrować się na właściwym nadzorze nad specyfikacją systemu ERTMS i związanym z tym zarządzaniem zmianą specyfikacji wynikającą z wdrażania nowych funkcjonalności, poprawianiem błędów w specyfikacji czy znormalizowaniem ujednoliceniem zasad projektowych – wyjaśnia Mirosław Siemieniec, rzecznik prasowy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Ponadto prowadzone będą prace związane z ujednoliceniem testowania systemu, weryfikacją produktów dostarczanych przez producentów systemu ERTMS i certyfikacją europejską WE oraz krajowymi procedurami, związanymi z dopuszczeniem do eksploatacji.

Utworzenie Platformy ds. Wdrażania ERTMS to bardzo ważny krok na rzecz poprawy bezpieczeństwa oraz jakości usług w sektorze kolejowym w całej Unii. Sądzę, że wybór reprezentanta Polski do grona decydującego o przygotowaniu skomplikowanego procesu wdrożenia wspólnego dla całej Europy Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym, to docenienie roli i wagi jaką narodowy zarządca infrastruktury odgrywa i będzie odgrywał w rozwoju kolei na starym kontynencie – mówi Piotr Wyborski, członek zarządu PKP PLK S.A., dyrektor ds. utrzymania infrastruktury.

Najbliższe działania w celu przyspieszenia wdrożenia wspólnotowego systemu zarządzania ruchem to aktualizacja technicznej specyfikacji interoperacyjności w zakresie podsystemów „Sterowanie” (TSI CCS), rewizja planów wdrożenia ERTMS w poszczególnych krajach, a następnie studium dalszego rozwoju stosowanego dziś systemu łączności GSM-R.

Aktualnie PLK eksploatują system ETCS poziom 1 na Centralnej Magistrali Kolejowej, a także finalizują pilotażowe wdrożenie systemu ETCS poziom 2 wraz z GSM-R na linii E30 na odcinku Legnica – Węgliniec – Bielawa Dolna. W najbliższych 10 latach narodowy zarządca infrastruktury kolejowej planuje wdrożenie systemu ETCS na 4 tys. kilometrów linii, a systemu GSM-R w skali sieciowej – aż na prawie 14 tys. kilometrów linii.

Celem wprowadzenia Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym (ERTMS) (ang. European Rail Traffic Management System) jest podniesienie atrakcyjności przewozów kolejowych i zwiększenie ich udziału w transporcie wewnątrz europejskim. Efektem jego wdrożenia będzie podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu pociągów i zmniejszenie ryzyka wypadków. Nowa technologia urządzeń łączności i dostosowanie jej do standardów międzynarodowych pozwoli na zwiększenie przepustowości linii kolejowych, bardziej elastyczne zarządzanie ruchem i pozytywnie wpłynie na punktualność pociągów.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *