UTK i PLK po jednej stronie

Zdj: PKP PLK S.A.
Fot. PKP PLK S.A.

Decyzją prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. otrzymały tzw. autoryzację bezpieczeństwa. Dokument potwierdza spełnienie przez narodowego zarządcę infrastruktury wymagań niezbędnych do bezpiecznego projektowania, eksploatacji i utrzymania infrastruktury kolejowej.


Urząd Transportu Kolejowego, na wniosek PLK, przez ostatnie kilka miesięcy badał, czy wdrożony przez zarządcę infrastruktury system zarządzania bezpieczeństwem zgodny jest obowiązującymi przepisami prawa i właściwie stosowany oraz czy zarządca infrastruktury rzetelnie wypełnia ciążące na niej obowiązki w zakresie bezpiecznego prowadzenia ruchu pociągów. Rezultatem jest wydanie Polskim Liniom Kolejowym tzw. „autoryzacji bezpieczeństwa”, obowiązującej do roku 2020.

Bezpieczeństwo to priorytet na kolei, dlatego prowadzimy szereg działań służących temu, aby pociągi w Polsce jeździły nie tylko na czas, ale także zgodnie z obowiązującymi przepisami. Decyzja Prezesa UTK to potwierdzenie, że z tego zadania wywiązujemy się kompetentnie zarówno na poziomie organizacyjnym, jak i technicznym i systemowym. Polskie Linie Kolejowe spełniają wszystkie normy przewidziane dla europejskich zarządców infrastruktury kolejowej – mówi Andrzej Pawłowski, wiceprezes PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Dokument „Autoryzacja Bezpieczeństwa” potwierdza spełnienie przez PLK wymogów niezbędnych do bezpiecznego projektowania, eksploatacji i utrzymania infrastruktury kolejowej, w tym systemu nadzoru ruchu kolejowego i sygnalizacji. To także dowód, że system zarządzania bezpieczeństwem PLK umożliwia wykonywanie zadań wszystkim przewoźnikom kolejowym zgodnie z technicznymi specyfikacjami interoperacyjności, krajowymi przepisami bezpieczeństwa i warunkami określonymi w ich certyfikatach bezpieczeństwa. System zapewnia ponadto właściwą koordynację działań zarządcy i przewoźników kolejowych w sytuacjach awaryjnych na sieci kolejowej w Polsce. Poprzednią autoryzację bezpieczeństwa PLK otrzymała 30.12.2010 roku i obowiązuje ona do 29 grudnia bieżącego roku.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *