Między pociągiem a rowerem

Henryk Mercik, Wicemarszałek Województwa Śląskiego podczas dzisiejszego spotkania
Henryk Mercik, Wicemarszałek Województwa Śląskiego podczas dzisiejszego spotkania

Dzisiaj odbyła się pierwsza z serii zaplanowanych konferencji pt. „Metropolia szansą dla Subregionu Zachodniego”. Spotkanie, pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Rybnika, Pana Piotra Kuczery, miało miejsce w sali konferencyjnej Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku-Niewiadomiu. Głównym tematem, omawianym przez zebranych była problematyka zbiorowego transportu publicznego jako jedna z kompetencji w ramach obszarów metropolitalnych. Debatę zorganizowało tamtejsze koło Ruchu Autonomii Śląska przy współudziale Zabytkowej Kopalni Ignacy. Na debacie pojawił się również Wicemarszałek Województwa Śląskiego, Henryk Mercik.


Cykl został zorganizowany, by podjąć wysiłki na rzecz utworzenia związku metropolitalnego w subregionie rybnickim. Ustawa z 9 października 2015 r określa cele i możliwości ich realizacji w ramach związków metropolitalnych. Niestety, ustawa pozbawia tej możliwości obszary takie jak okręg rybnicki. Jednak tamtejsi samorządowcy nie poddają się argumentując, że podejście zintegrowane, obejmujące cały obszar spójny pod względem przestrzennym, charakteryzujący się istnieniem silnych powiązań funkcjonalnych oraz zaawansowaniem procesów urbanizacyjnych, dodatkowo wsparte środkami z odpisu PIT w wysokości 5 procent, stwarzałoby szansę na wypracowanie oferty odpowiadającej lepiej na potrzeby obywateli.

Dzisiaj na tapetę trafiła komunikacja. Pominiemy szczegółowe wyliczanie kto przedstawił co, ponieważ np. prezentacja Anny Mercik, dotycząca zasad działania i struktur KZK GOP zawierał tyle ciekawych informacji, że postanowiliśmy jeszcze przed świętami poświęcić temu tematowi osobny artykuł. Zdecydowaliśmy się na to, ponieważ przedstawione dane i liczby oraz korzyści w przypadku stworzenia metropolii są na tyle istotne i godne uwagi dla wszystkich mieszkańców naszego województwa, że warto poświęcić im więcej miejsca.

Był też wykład Janusza Kopera, Zastępcy Prezydenta Miasta Rybnik o planach i korzyściach budowy Południowej Obwodnicy GOP dla regionu. Z kolei Radosław Mrózek, wiceprezes Stowarzyszenia Śląski Ruch na Rzecz Rozwoju Kolei (Kolej Na Śląsk) za pomocą konkretnego przelicznika pokazał dane przemawiające na korzyść inwestowania w komunikację szynową i ile, przy dobrej ofercie, pozwoli to zrobić więcej miejsca na drogach. Jan Fijałkowski, Oficer Rowerowy Miasta Rybnik przedstawił natomiast korzyści z większego zainwestowania w tę formę transportu. Okazało się, że właśnie między koleją a cyklistami jest największą przestrzeń do zagospodarowania.

Komunikacja publiczna i zagospodarowanie przestrzenne przyjazne dla mieszkańców to wielkie pole do popisu dla lokalnych władz. Granicę tej inwencji z jednej strony wyznacza kolej, z drugiej możliwość stworzenia warunków przyjaznych rowerzystom. Metropolia znacznie ułatwi działanie organów samorządowych w kierunku zaspokojenia potrzeb lokalnych społeczności – powiedział wicemarszałek Henryk Mercik.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *