PKP PLK z kolejną umową na wsparcie z UE

P1020709Prawie 62 mln złotych dofinansowania z Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 otrzymają PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na Modernizację linii kolejowej E 30, odcinek Zabrze-Katowice- Kraków, etap IIa. 4 grudnia br. przedstawiciele zarządu spółki, Andrzej Pawłowski i Marcin Mochocki oraz Paweł Szaciłło, p.o. dyrektora CUPT, podpisali umowę o dofinansowanie wartej ponad 136 mln złotych inwestycji.


Modernizacja linii kolejowej E 30, odcinek Zabrze – Katowice – Kraków, etap IIa obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej i pozyskanie decyzji administracyjnych dla odcinka Sosnowiec Jęzor – Jaworzno Szczakowa – Kraków Główny Towarowy (ok. 58 km) oraz wykonanie przebudowy 5-kilometrowego fragmentu trasy Sosnowiec Jęzor – Jaworzno Szczakowa. Realizacja prac budowlanych na pozostałym odcinku, tj. Jaworzno Szczakowa – Kraków Główny Towarowy, zaplanowana jest w ramach instrumentu finansowego „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility, CEF).

Odcinek Sosnowiec Jęzor – Jaworzno Szczakowa – Kraków Główny Towarowy jest fragmentem linii kolejowej E 30, należącej do sieci bazowej TEN-T. Po przeprowadzeniu modernizacji możliwe będzie osiągniecie:

  • maksymalnej prędkości dla pociągów pasażerskich 160 km/h,
  • maksymalnej prędkości dla pociągów towarowych 120 km/h,
  • dopuszczalnego nacisku na oś 221kN (22,5 tony/oś).

Roboty budowlane obejmą przebudowę linii kolejowej nr 134 na odcinku Sosnowiec Jęzor – Jaworzno Szczakowa w zakresie: układu torowego, robót podtorzowych i odwodnienia torowiska, obiektów inżynieryjnych i kubaturowych, przejazdów kolejowych, automatyki kolejowej, teletechniki, sieci trakcyjnej, zasilania urządzeń nietrakcyjnych, instalacji sanitarnych, energetyki do 1 kV, zasilania trakcji i urządzeń ochrony środowiska.

Realizacja tej inwestycji przyczyni się do poprawy jakości połączeń przewozów pasażerskich, a także dostępności terenów, przez które przebiega linia E 30 (dostępu do dużych ośrodków gospodarczych, kulturalnych i oświatowych: Krakowa, Katowic, Rzeszowa). Podniesie się ponadto konkurencyjność komunikacyjna województw śląskiego i małopolskiego, przy jednoczesnej poprawie stanu ochrony środowiska.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *