Tramwaje Śląskie z większym dofinansowaniem

Skarbek-na-nowym-torowisku-na-Armii-Krajowej-www
Fot. Tramwaje Śląskie

Jak informują Tramwaje Śląskie, poziom dofinansowania przez Unię Europejską Projektu pn. “Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą” został podniesiony z 64,25% do 80%. To oznacza, że wkład własny śląskiej spółki będzie o kolejne niemal 100 mln zł mniejszy!


Uzyskanie wyższego poziomu dofinansowania Projektu środkami unijnego Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko było jednym z priorytetowych działań Zarządu i Rady Nadzorczej Tramwajów Śląskich S.A., władz miast – akcjonariuszy Spółki i władz miasta Tychy – partnera I etapu Projektu. Pierwotna wartość Projektu określona została na poziomie ok. 591 mln zł netto, a dofinansowanie miało stanowić połowę tej kwoty.

Gdy składaliśmy wniosek aplikacyjny, poziom dofinansowania określony był na 50% środków kwalifikowalnych. Przy podpisaniu umowy zagwarantowane było już 59% dofinansowania – mówi prezes Zarządu Tramwajów Śląskich S.A. Tadeusz Freisler.

Później wartość całego Projektu wzrosła do ponad 613 mln zł netto, a gdy w lutym 2015 r. nastąpiło zwiększenie poziomu dofinansowania Projektu do wysokości 64,25%, wysokość wkładu własnego wynosiła już tylko ok. 219 mln zł, czyli o ok. 76,5 mln złotych mniej niż zakładano pierwotnie.

Przy tak dużych kwotach, jakimi operujemy realizując projekt inwestycyjny, każdy wzrost poziomu dofinansowania był ważny, dlatego nadal zabiegaliśmy o kolejne podwyższenie dofinansowania – zaznacza prezes Tadeusz Freisler.

Ostatnio decyzją Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju poziom dofinansowania Projektu został podniesiony do 80%. Pod koniec listopada w Warszawie przedstawiciele Tramwajów Śląskich S.A. dopełnili formalności w Centrum Unijnych Projektów Transportowych oraz w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Możemy mówić o pełnym sukcesie. Dofinansowanie środkami Unii Europejskiej dla całego naszego Projektu wyniesie 80% środków kwalifikowanych, co znaczy, że wkład własny Tramwajów Śląskich S.A. wyniesie blisko 123 mln zł – podkreśla prezes Tadeusz Freisler.

Oznacza to, że w stosunku do poprzedniej wartości, wysokość wkładu własnego spadnie o ok. 96,5 mln zł, co jest bardzo dobrą wiadomością dla śląskiej spółki, ale też dla gmin, które zobowiązały się spłacić zaciągnięty przez Tramwaje Śląskie S.A. kredyt. To dużo niższe od pierwotnie planowanych obciążenia budżetów tych miast.

Efektem realizacji kończącego się powoli projektu Tramwajów Śląski, będą 63 km gruntownie zmodernizowanych torowisk, 42 nowe tramwaje oraz 75 zmodernizowanych wagonów. Realizacja ostatnich zadań ma się zakończyć w połowie grudnia 2015 r.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *