Subregion Zachodni według RAŚ

Ogłoszenie programu dla Subregionu zachodniego odbyło się w sąsiedztwie dworca Rybnik Paruszowiec
Ogłoszenie programu dla Subregionu Zachodniego odbyło się w sąsiedztwie dworca Rybnik Paruszowiec

Rybnickie koło Ruchu Autonomii Śląska organizuje, pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Rybnika, Piotra Kuczery serię konferencji pt. „Metropolia szansą dla Subregionu Zachodniego”. Pierwsza z nich odbędzie się w piątek, 18 grudnia, o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku-Niewiadomiu. Jej tematem będzie problematyka zbiorowego transportu publicznego, jako jedna z kompetencji w ramach obszarów metropolitalnych.


Organizatorzy zapraszają do udziału w tym cyklu, choćby dlatego, by podjąć wysiłki na rzecz utworzenia związku metropolitalnego w okręgu rybnickim, znanym bardziej pod nazwą Subregionu Zachodniego. Ustawa z 9 października 2015 roku określa cele i możliwości ich realizacji w ramach związków metropolitalnych. Niestety, przepis pozbawia tej możliwości obszary takie jak wspomniany subregion. Dlatego, poprzez cykl konferencji, organizatorzy chcą zaapelować do parlamentu, a szczególnie do parlamentarzystów z tego okręgu, o zmianę zapisów tejże ustawy, tak, by możliwym stało się utworzenie takiej jednostki na obszarze nie będącym siedzibą sejmiku bądź wojewody. Metropolia może stwarzać szansę na spójne, zintegrowane podejście do zagadnień publicznego transportu zbiorowego.

W naszym najbliższym otoczeniu wyraźnie widać wady dotychczasowego sposobu organizacji tego zakresu usług publicznych, które objawiają się indywidualnym podejściem do tego problemu przez poszczególne samorządy. W efekcie większość mieszkańców zmuszona jest korzystać z samochodów, bowiem oferta publiczna nie jest wystarczająco dopasowana do ich potrzeb. Związek metropolitalny mógłby stać się realnym sposobem na poprawę tego stanu rzeczy, podejmując się, z mocy prawa, roli koordynatora układu komunikacyjnego. Podejście zintegrowane, obejmujące cały obszar spójny pod względem przestrzennym, charakteryzujący się istnieniem silnych powiązań funkcjonalnych oraz zaawansowaniem procesów urbanizacyjnych, dodatkowo wsparte środkami z odpisu PIT w wysokości 5 %, stwarzałoby szansę na wypracowanie oferty lepiej odpowiadającej na potrzeby obywateli – mówi Batłomiej Bobula, inicjator i organizator omawianego projektu.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *