Brak procedur dla drużyn pociągowych

EN76 Kolei Śląskich na stacji Będzin Miasto
EN76 Kolei Śląskich na przystanku Będzin Miasto
Prezes Urzędu Transportu Kolejowego przeprowadził kontrolę w pociągach spółki Koleje Śląskie. Stwierdzono, że przewoźnik m.in. nie opracował i nie wdrożył procedur dla drużyn pociągowych w sytuacjach, gdy długość pojazdu kolejowego przekracza długość peronu (np. przystanek osobowy Będzin Ksawera). Pasażerowie, ponieważ brakowało odpowiednich procedur, mogli opuszczać pociąg w miejscach do tego nieprzeznaczonych.


Ponadto w kontrolowanych pociągach stwierdzono, że blokady drzwi wejściowych nie działają sprawnie, nie ma młotków bezpieczeństwa w wyznaczonych miejscach, brakuje też oznakowania wyjść ewakuacyjnych.

Nieprawidłowości te naruszały przepisy:

  • ustawy o transporcie kolejowym,
  • prawa przewozowego,
  • rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 3 stycznia 2013 r. w sprawie prowadzenia rejestru oraz sposobu oznakowania pojazdów kolejowych

Prezes UTK nakazał natychmiastowe usunięcie nieprawidłowości oraz opracowanie procedur postępowania dla drużyn pociągowych.

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *