UTK zatwierdził stawki dostępu

Na wysokość stawki dostępu składają się m. in. waga pojazdu, długość trasy, jakość i ruchliwość szlaku, a także za postoje na stacjach.
Na wysokość stawki dostępu składają się m. in. waga pojazdu, długość trasy, jakość i ruchliwość szlaku, a także za postoje na stacjach.

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego zatwierdził stawki jednostkowe opłaty podstawowej i opłat dodatkowych za korzystanie przez przewoźników kolejowych z infrastruktury kolejowej zarządzanej przez spółkę PKP Polskie Linie Kolejowe na rozkład jazdy pociągów 2015/2016, obowiązujący od 13 grudnia bieżącego roku.


W gestii Prezesa UTK pozostaje zatwierdzenie następujących form opłat zaproponowanych przez PKP PLK:

– stawek jednostkowych opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej, o których mowa w art. 33 ust. 3a pkt 1 ustawy o transporcie kolejowym,

– stawek jednostkowych opłaty podstawowej za dostęp do urządzeń związanych z obsługą pociągów, o których mowa w art. 33 ust. 3a pkt 2 ustawy o transporcie kolejowym.

– stawek jednostkowych opłat dodatkowych, o których mowa w art. 33 ust. 11 ustawy o transporcie kolejowym.

Prezes UTK wydał decyzję zgodną z wnioskiem zarządcy i zatwierdził przedłożone stawki jednostkowe opłaty podstawowej i opłat dodatkowych, zgodnie z art. 33 ust. 8 ustawy o transporcie kolejowym, ponieważ ich kalkulacja była zgodna z zasadami, o których mowa w art. 33 ust. 2-6 oraz przepisami rozporządzenia Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z 16 czerwca 2014 r. w sprawie warunków dostępu i korzystania z infrastruktury kolejowej, a także z przepisami rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/909 z 12 czerwca 2015 r. w sprawie zasad obliczania kosztów, które są ponoszone bezpośrednio jako rezultat przejazdu pociągu.

Wykaz i kalkulator stawek za dostęp do infrastruktury dostępny jest na stronie zarządcy infrastruktury kolejowej.

One comment

  1. Moim zdaniem stawik za dostęp do torów są i tak niczym nie zasadnie zawyżone od wartości. Bo jedzie się jak po drodze osiedlowej a płaci jak za autostrady.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *