Jak zarządca z zarządcą

Czy współpraca zarządców infrastruktury wpłynie pozytywnie na uruchamiane od grudnia przez Koleje Śląskie połączenia do Czeskiej Republiki
Czy współpraca zarządców infrastruktury wpłynie pozytywnie na uruchamiane od grudnia przez Koleje Śląskie połączenia do Czeskiej Republiki

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. będą ściślej współpracować z czeskim zarządcą infrastruktury SŽDC w kwestii rozwoju połączeń transgranicznych. W tym celu zostanie utworzona Polsko-Czeska Grupa Infrastrukturalna. List intencyjny w tej sprawie został podpisany we wrześniu podczas odbywających się w Gdańsku targów TRAKO przez zarządy polskiego i czeskiego zarządcy infrastruktury.


Grupa Infrastrukturalna będzie zajmowała się koordynacją współpracy w zakresie projektów transgranicznych dla polepszenia i poprawy jakości prowadzenia ruchu kolejowego na odcinkach ruchu transgranicznego oraz odcinkach tranzytu uprzywilejowanego pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską – wyjaśnia Ireneusz Kluczyk, pełnomocnik zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. ds. organizacji procesów rozkładów jazdy i eksploatacji.

Podstawowym zadaniem grupy jest działanie na rzecz likwidacji granic w transporcie kolejowym, a nie tylko na rzecz realizacji projektów w systemach narodowych. W tym celu zarządcy infrastruktury określili obszary wymagające ścisłej współpracy obu podmiotów. Jednym z najważniejszych będzie zapewnienie połączenia systemów zamawiania tras oraz elektronicznej wymiany danych. Pozwoli to na łatwiejsze i szybsze uruchamianie pociągów przekraczających granicę polsko-czeską. Kluczowe będą także kwestie związane z koordynacją rozkładów jazdy, które będą wymagały specjalnej troski przy realizacji działań inwestycyjnych po obu stronach granicy.

Zobaczymy jak będzie wyglądała realizacja tych ustaleń, bo zarządca infrastruktury w naszym regionie będzie miał okazję sprawdzić warunki współpracy z czeskim partnerem, choćby na przykładzie uruchamianych przez Koleje Śląskie i Ceske Drahy od 13 grudnia połączeń międzynarodowych pomiędzy Katowicami i Raciborzem a Bohuminem i z Frydka-Mistka do polskiego Cieszyna. Miejmy nadzieję, że w przyszłości liczba tego typu relacji zostanie zwiększona również dzięki podpisanemu porozumieniu.

Inicjatywa powołania grupy koordynującej współpracę polskiego i czeskiego zarządcy infrastruktury jest efektem pozytywnych doświadczeń związanych z efektów pracy Polsko-Niemieckiej Grupy Infrastrukturalnej powołanej przez Polskie Linie Kolejowe i DB Netz AG.

Pod jej auspicjami powstały podgrupy robocze zajmujące się szczegółowo kwestiami związanymi z realizacją projektów transgranicznych na styku infrastruktur obu krajów, m.in. rozkładami jazdy i realizacją przewozów, kwestiami technicznymi, czy realizacją zadań inwestycyjnych. Te ostatnie koordynują wysiłki zarządców m.in. w kwestii modernizacji i elektryfikacji linii Bielawa Dolna – granica państwa – Horka – Knappenrode, czy też modernizacji i elektryfikacji linii Angermuende – Szczecin.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *