Drzewa kolejnym powodem naruszenia

Fot. Urząd Transportu Kolejowego
Fot. Urząd Transportu Kolejowego

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego przeprowadził kontrolę stanu technicznego linii kolejowej nr 144 Tarnowskie Góry – Opole Główne. Stwierdził, że zarządca linii, spółka PKP Polskie Linie Kolejowe naruszyła przepisy o usytuowaniu drzew i krzewów w sąsiedztwie linii kolejowej.


Nieprawidłowości polegały na niewłaściwym utrzymaniu nawierzchni torowej oraz gruntów w sąsiedztwie linii. Stwierdzono m.in. że:

  • na torowisku i w rowach odwadniających występuje roślinność,
  • drzewa i krzewy zasłaniają znaki.

Prezes UTK nakazał zarządcy infrastruktury natychmiastowe usunięcie nieprawidłowości.

Urząd ma na celu:

  • ciągłe podnoszenie jakości utrzymania infrastruktury kolejowej przez zarządców infrastruktury,
  • zwiększenie bezpieczeństwa ruchu kolejowego.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *