Szansa dla najlepszych w programie stypendialnym Grupy PKP

Fot. PKP S.A.
Fot. PKP S.A.

Szczególnie uzdolniona młodzież z rodzin kolejarskich ma szansę studiować na elitarnych zagranicznych uczelniach. PKP S.A. i Fundacja Grupy PKP uruchomiły specjalny fundusz stypendialny. Studia na uniwersytecie w Oxfordzie lub Harvardzie to ogromne wyróżnienie i szansa na światową karierę. Niełatwo znaleźć się w tym elitarnym gronie. Wśród polskiej młodzieży nie brakuje ludzi szczególnie uzdolnionych, którzy na taką szansę w pełni zasługują. Często jednak barierą jest sytuacja materialna.


PKP S.A. wraz z Fundacją Grupy PKP postanowiły pomóc wybitnym młodym ludziom z rodzin kolejarskich, którzy dostaną się na tego typu uczelnie. Utworzony został fundusz stypendialny, aby umożliwić najzdolniejszym w pozyskaniu środków potrzebnych na podjęcie studiów licencjackich w 20 renomowanych placówkach w USA i Wielkiej Brytanii.

Uruchomiony przez Fundację Grupy PKP fundusz to wyjątkowa inicjatywa w skali całego kraju. Rozpoczynając ponad 3 lata temu zmiany w Grupie PKP, bardzo mocny nacisk położyliśmy na doświadczoną i profesjonalną kadrę oraz rozwój kompetencji. Praktycznie od nowa zbudowaliśmy cały system szkoleń i motywacji. Teraz chcemy poszerzyć nasze działania i wspierać uzdolnioną młodzież z rodzin kolejarskich w zdobywaniu wiedzy wśród światowej elity – mówi Jakub Karnowski, Prezes PKP S.A.

Rekrutacja do I edycji programu stypendialnego rozpocznie się wiosną 2016 roku. Komisja Stypendialna będzie przyznawać punkty na podstawie następujących kryteriów: ocena listu motywacyjnego, ocena egzaminu maturalnego, udział w konkursach i olimpiadach oraz aktywność sportowa i/lub artystyczna, zaangażowanie społeczne. Najlepsi kandydaci, którzy otrzymają potwierdzenie przyjęcia na jedną z 20 wybranych do programu uczelni, mają szansę na stypendium w wysokości do 10.000 USD. Uzyskane środki pozwolą na dofinansowanie studiów w postaci pełnej lub częściowej opłaty czesnego lub pokrycie kosztów mieszkania.

Stypendyści będą mogli skorzystać ze wsparcia Fundacji Grupy PKP przez okres dwóch lat studiów licencjackich. Dla najbardziej ambitnych przewidziane są także dodatkowe stypendia pomostowe, które zostaną przyznane po zakończeniu II roku studiów.

Regulamin programu stypendialnego dostępny jest na stronie www.fundacjapkp.pl, w zakładce „Stypendium zagraniczne PKP”. Dodatkowych informacji o programie udziela Fundacja Grupy PKP pod adresem mailowym: stypendium@pkp.pl.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *