Konsultacje do końca miesiąca

2400Komunalny Związek Komunikacyjny GOP na swojej stronie umieścił ogłoszenie o konsultacjach społecznych koncepcji i architektury inteligentnego systemu zarządzania ruchem na obszarze działania związku. W konsultacjach mogą wziąć udział pasażerowie, organizacje społeczne i inne stowarzyszenia.


Wszystko za sprawą uchwały z dnia 8 września Zarząd Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach mówiącej o skierowaniu do konsultacji społecznych koncepcji i architektury inteligentnego systemu zarządzania ruchem na obszarze działania Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego

Wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z projektem dokumentu zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej (http://bip.kzkgop.pl) i przesłać pisemnie swoje uwagi i opinie na temat konsultowanego projektu dokumentu należy składać na druku formularza zgłaszania uwag na adres: Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, ul. Barbary 21a, 40-053 Katowice lub pocztą elektroniczną na adres: kzkgop@kzkgop.com.pl.

Konsultacje społeczne odbywają się w terminie od 28 września do 30 października włącznie. Zebrane uwagi i opinie zostaną poddane ocenie. Na ich podstawie zostaną opracowane rekomendacje oraz sprawozdanie
z przebiegu i wyników konsultacji. Sprawozdanie zostanie opublikowanie na stronie internetowej KZK GOP do 30 grudnia 2015 r.

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *