Konsultacje do końca miesiąca

2400Komunalny Związek Komunikacyjny GOP na swojej stronie umieścił ogłoszenie o konsultacjach społecznych koncepcji i architektury inteligentnego systemu zarządzania ruchem na obszarze działania związku. W konsultacjach mogą wziąć udział pasażerowie, organizacje społeczne i inne stowarzyszenia.


Wszystko za sprawą uchwały z dnia 8 września Zarząd Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach mówiącej o skierowaniu do konsultacji społecznych koncepcji i architektury inteligentnego systemu zarządzania ruchem na obszarze działania Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego

Wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z projektem dokumentu zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej (http://bip.kzkgop.pl) i przesłać pisemnie swoje uwagi i opinie na temat konsultowanego projektu dokumentu należy składać na druku formularza zgłaszania uwag na adres: Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, ul. Barbary 21a, 40-053 Katowice lub pocztą elektroniczną na adres: kzkgop@kzkgop.com.pl.

Konsultacje społeczne odbywają się w terminie od 28 września do 30 października włącznie. Zebrane uwagi i opinie zostaną poddane ocenie. Na ich podstawie zostaną opracowane rekomendacje oraz sprawozdanie
z przebiegu i wyników konsultacji. Sprawozdanie zostanie opublikowanie na stronie internetowej KZK GOP do 30 grudnia 2015 r.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *