Tajny przejazd do poprawki

Przejazd kolejowy (nie ten do poprawki na linii 140)
Przejazd kolejowy (nie ten do poprawki na linii 140)

Urząd Transportu Kolejowego przeprowadził kontrolę na przejeździe kategorii C (z samoczynną sygnalizacją świetlną) na linii kolejowej nr 140 Katowice Ligota-Nędza. Stwierdzono nieprawidłowości mające wpływ na bezpieczeństwo ruchu kolejowego. W związku z tym Prezes UTK nakazał zarządcy infrastruktury wskazanie oraz wprowadzenie ograniczeń eksploatacyjnych na tym przejeździe. Niestety, oprócz powiadomienia zarządcy, UTK nie poinformował, który przejazd został wskazany do poprawki, więc pozostaje apel do wszystkich użytkowników przejazdów kolejowych na rej trasie o zachowanie szczególnej ostrożności. 


Nieprawidłowości na tajemniczym przejeździe polegały m.in. na: przekroczeniu dopuszczalnych wartości iloczynu ruchu, kwalifikujących przejazd do wyższej kategorii B (z samoczynną sygnalizacją świetlną i półrogatkami), ograniczeniu widoczności znaków drogowych oraz ich niewłaściwym usytuowaniu, braku pachołków (wygrodzenia) na dojeździe do przejazdu, nieprawidłowym prowadzeniu metryki przejazdu – zamieszczaniu informacji niezgodnych ze stanem faktycznym, niekompletnych i niewłaściwie aktualizowanych, dokonywaniu zmian zapisów w metryce przejazdu bez porozumienia z właściwym zarządcą drogi i komendantem wojewódzkim Policji, nieskutecznym działaniu odpowiednich organów nadzoru i kontroli zarządcy infrastruktury kolejowej na przejeździe.

UTK nakazał natychmiastowe wprowadzenie przez zarządcę ograniczeń eksploatacyjnych, a w przypadku niewykonania decyzji w tym trybie, Prezes UTK na podstawie art.66 ust. 2aa ustawy o transporcie kolejowym może nałożyć karę pieniężną w wysokości do 5 tys. euro za każdy dzień zwłoki.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *