Remont mostu w Cieszynie

Fragment linii 90 przebiegający wzdłuż cieszyńskiej elektrociepłowni
Fragment linii 90 przebiegający obok cieszyńskiej elektrociepłowni

Zakład Linii Kolejowych w Sosnowcu ogłosił kolejny konkurs na remont infrastruktury na linii 90, łączącej Cieszyn z Zebrzydowicami. Tym razem chodzi o  naprawę mostu nad kanałem Młynówki Cieszyńskiej przy tamtejszej elektrociepłowni. To kolejny obiekt, który będzie remontowany na tym szlaku. Kilka tygodni temu zarządca infrastruktury ogłosił konkurs na odnowę wiaduktu w Pogwizdowie.


W przetargu  mogą wziąć udział dostawcy, którzy posiadają uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia i nie podlegają wykluczeniu z projektu.

Zainteresowanego wykonawcę obowiązuje wpłata wadium w kwocie 23 tysięcy złotych. Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena usługi. Miejscem składania ofert jest. Zakład Linii Kolejowych w Sosnowcu. Termin składania wniosków upływa 14 października o godzinie 10.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *