Katowice – Kraków, kolejne podejście

Pociągi Impuls to jedyny element nowoczesności na linii. Katowice - Kraków
Pociągi Impuls to jedyny element nowoczesności na linii Katowice – Kraków

Polskie Linie Kolejowe ogłosiły postępowanie przetargowe na modernizację odcinka linii Jaworzno Szczakowa – Trzebinia na trasie Katowice – Kraków. To kolejny przetarg zarządcy infrastruktury i element Wielkiej Ofensywy Inwestycji Kolejowych, która ma być realizowana po podpisaniu Krajowego Programu Kolejowego. Przetarg ograniczony pozwoli na wybranie sprawnych i dobrze przygotowanych wykonawców, co gwarantuje terminową realizację zadania. Pozostaje mieć nadzieję, że jest to początek końca wielkich kłopotów i niejasności ciągnących się od wielu lat prób modernizacji jednego z najważniejszych szlaków kolejowych w kraju.


Zadanie dotyczy odcinka dwutorowej linii kolejowej pomiędzy Jaworznem Szczakową a Trzebinią na granicy województwa śląskiego i małopolskiego.

To kolejny w tym tygodniu przetarg PLK. Tryb przetargu ograniczonego pozwoli na wybranie dobrze przygotowanych, rzetelnych wykonawców. Projekt realizujemy w ramach unijnego instrumentu finansowego „Łącząc Europę”, który zapewni finansowanie modernizacji linii Katowice – Kraków. PLK w latach 2016 – 2023 zrealizuje inwestycje o wartości 67 mld zł – mówi Marcin Mochocki członek zarządu ds. realizacji inwestycji w PKP PLK.

Warto tutaj w kilku słowach scharakteryzować tzw. przetarg ograniczony. Nie jest to nowość w trybie udzielania zamówień publicznych (nie wymaga zaistnienia określonych przepisami przesłanek). Przetarg jest podzielony na dwie części. Do pierwszej dopuszczeni są wszyscy chętni wykonawcy, którzy złożą wnioski na klasyczne publiczne ogłoszenie o zamówieniu o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. W zależności od stopnia spełnienia warunków udziału w postępowaniu złożonych w ofercie, zamawiający dysponuje prawem wyboru poszczególnych wykonawców do drugiego etapu. Wybrane firmy są zapraszane do złożenia kolejnej oferty, spośród których jest wybierana ta ostateczna. Ten tryb przetargu pozwala na bardziej szczegółowe sprawdzenie wykonawcy i zazwyczaj korzysta się z niej w celu uniknięcia ewentualnych przykrych niespodzianek (np. braku finansowej stabilizacji wykonawcy) podczas późniejszej realizacji zadania. Takie działania akurat w przypadku modernizacji linii Katowice – Kraków nie powinny dziwić, gdyż jak powszechnie wiadomo, za nami już kilka nieudanych prób modernizacji tego traktu.

W ramach projektu wykonane będą pomiędzy Jaworznem Szczakową a Trzebinią prace, które obejmują tory na stacjach i szlakach, sieć trakcyjną, urządzenia sterowania ruchem kolejowym. Również obiekty inżynieryjne, mosty i wiadukty są objęte robotami. Przebudowa przejazdów kolejowo-drogowych wraz z budową dróg objazdowych poprawi poziom bezpieczeństwa na styku toru i drogi. Zmieni się również standard obsługi pasażerów, dzięki modernizacji peronów i urządzeń obsługi podróżnych w Jaworznie Szczakowej, Jaworznie Ciężkowicach, Balinie. Po zakończeniu prac pociągi pojadą z prędkością do 160 km/h.

Cieszy fakt, że zarządca podejmuje dynamiczne próby, przywrócenia należnego znaczenia linii kolejowej łączącej GOP z Krakowem. Degeneracja tego szlaku sprawiła, że stracił on zupełnie na znaczeniu i prestiżu wśród przewoźników kolejowych. Dość powiedzieć, że w przyszłym rozkładzie jazdy PKP Intercity planuje puszczenie tędy… jednej pary pociągów IC oraz dwie pary pociągów nocnych. Pociągów osobowych jest sześć par, obsługiwanych, co ciekawe, świetnymi Impulsami zakupionymi w ramach Południowej Grupy Zakupowej. Miejmy nadzieję, że za kilkanaście miesięcy Impulsy nie będą jedyną charakterystyczną cechą nowoczesnej linii kolejowej ze stolicy Małopolski do stolicy Górnego Śląska.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *