Program bez lotniska (cz.1)

Dworzec kolejowy w Gliwicach jest remontowany przy wykorzystywaniu środków z UE
Dworzec kolejowy w Gliwicach jest remontowany przy wykorzystywaniu środków z Unii Europejskiej

Rząd dwa dwa dni temu przyjął Krajowy Program Kolejowy. To dokument otwierający drogę do wielkich inwestycji w infrastrukturę kolejową w naszym kraju. Szacuje się, że do roku 2023 zostanie wydane na ten cel 67,5 mld złotych. Program gromadzi wszystkie możliwe źródła finansowania zadań kolejowych, poprzez programy unijne, które mają dostarczyć niespełna 51 mld złotych, poprzez fundusze inwestycyjne oraz, oczywiście, finansowanie takich inwestycji z budżetu państwa. Wykonawcą programu będzie PKP PLK S.A., do którego należy niespełna 93 procent, liczącej prawie 19 tysięcy kilometrów sieci kolejowej w naszym kraju.


KRAJOWY PROGRAM KOLEJOWY

Krajowy Program Kolejowy do 2023 roku. Infrastruktura kolejowa zarządzana przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., zwany dalej KPK lub Programem, jest dokumentem ustanawiającym ramy finansowe oraz warunki realizacji zamierzeń państwa w zakresie inwestycji kolejowych przewidywanych do wykonania do 2023. Program stanowi kontynuację programu wieloletniego pod nazwą Wieloletni Program Inwestycji Kolejowych do roku 2015, z perspektywą do roku 2020.

Polska otrzymała deklaracje wsparcia (alokacji środków) z budżetu UE dla perspektywy 2014-2020 w wysokości 42,8 mld zł na kolej. Szacuje się, że PLK SA otrzyma w ramach dofinansowania ze środków UE kwotę przynajmniej 9,48 mld euro, tj. 39,8 mld zł. Aby środki UE przeznaczone na infrastrukturę kolejową mogły zostać wykorzystane, wymagane jest w latach 2014 – 2023 znaczne zaangażowanie środków krajowych: budżetu państwa, Funduszu Kolejowego (dalej: FK), PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. (dalej: PLK S.A.) – tak określany jest przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju uchwalony program.

Finansowanie ogółem infrastruktury kolejowej będzie odbywało się według następujących kategorii projektów: projekty Funduszu Spójności realizowane w ramach POIiŚ i CEF – 51,6 mld zł; projekty Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia – 1,7 mld zł, w tym dofinansowanie ze środków europejskich – 330,4 mln euro; projekty EFRR realizowane w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (dalej: RPO) –  4,27 mld zł; projekty RPO 2014 – 2020: 4,26 mld zł, w tym dofinansowanie ze środków europejskich – 868,00 mln euro; projekty RPO 2007 – 2013: 0,01 mld zł, w tym dofinansowanie ze środków europejskich – 2,3 mln euro; projekty krajowe realizowane w ramach budżetu państwa i FK 9,7 mld zł.

Planowane inwestycje zostały podzielone na listę podstawową i rezerwową. Jak wskazano w pierwszej kolejności będą realizowane inwestycje z listy podstawowej, zaś w przypadku oszczędności – zadania z listy rezerwowej.

Na liście podstawowej znalazły się m.in. takie inwestycje jak: prace inwestycyjne, prace dotyczące poprawy dostępności kolejowej do portów morskich w Szczecinie, Świnoujściu, Gdańsku i Gdyni. Znalazły się na niej także: projekt dynamicznej informacji pasażerskiej i systemu monitoringu wizyjnego na dworcach, stacjach i przystankach kolejowych za około 770 mln zł oraz inwestycje związane z poprawą bezpieczeństwa skrzyżowań linii kolejowych z drogami warte 400 mln zł. Z kolei za około 500 mln zł planowana jest poprawa bezpieczeństwa ruchu kolejowego poprzez zakup specjalistycznego sprzętu technicznego. 900 mln zł zarezerwowano na zwiększenie kolejowej dostępności regionów atrakcyjnych turystycznie. Niespełna 3,6 mld złotych przeznaczonych zostanie na montaż systemu ERMTS/ECTS nie tylko na szlakach poddanych modernizacji, lecz również na tych już istniejących. Według założeń, w roku 2023 system ma funkcjonować na 2 tysiącach kilometrów linii kolejowych w Polsce.

Lista podstawowa zawiera także takie inwestycje jak: remont torów do wywozu węgla na Górnym i Dolnym Śląsku – łącznie przeznaczono na to ponad 2,3 mld zł. Oddzielną listę projektów dotyczących wschodniej Polski stanowią zakładające inwestycje w ciągu Magistrali Wschodniej: Rzeszów/Kielce – Lublin – Białystok – Olsztyn. Magistrala Wschodnia to szczególna koncepcja połączenia miast wojewódzkich Polski wschodniej, które z powodów historycznych nie posiadają bezpośrednich połączeń kolejowych. Jutro skupimy się na zadaniach nam najbliższych, czyli tych dotyczących województwa śląskiego.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *