Kolejne nieprawidłowości na linii kolejowej nr 139

Fot. UTK
Podwójne oznakowanie przejazdu               Fot. UTK

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego przeprowadził kontrolę na przejeździe kolejowym kategorii „D” (bez rogatek i półrogatek) w Tychach na linii kolejowej nr 139 Katowice – Zwardoń. Kontrola dotyczyła m.in. utrzymania, prawidłowej klasyfikacji, stanu technicznego przejazdu zarządzanego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.


To już kolejna kontrola na tej linii, która wykazuje kolejne nieprawidłowości…. W jej wyniku stwierdzono nieprawidłowości mające wpływ na bezpieczeństwo ruchu, polegające m.in. na:

  • przekroczeniu dopuszczalnej wartości iloczynu ruchu, tj. niewłaściwej kategorii przejazdu i nieprawidłowego systemu zabezpieczeń,
  • nieprawidłowym oznakowaniu przejazdu od strony drogi,
  • braku przepisowych warunków widoczności na przejeździe,
  • umiejscowieniu z prawej strony przed przejazdem kolejowym placów postojowych, które ograniczają jego widoczność,
  • niezapewnieniu odpowiedniej nawierzchni na przejeździe oraz na dojeździe do niego,
  • nieprawidłowych zapisach w metryce przejazdu oraz zmienianiu ich bez porozumienia z właściwym zarządcą drogi i komendantem wojewódzkim Policji,
  • nieskutecznym dozorowaniu oraz nierealizowaniu zaleceń z kontroli wewnętrznych przez zarządcę infrastruktury kolejowej na przejeździe.

W wyniku działań, Prezes UTK nakazał zarządcy natychmiastowe usunięcie wszystkich nieprawidłowości oraz wniósł o natychmiastowe podjęcie przez PKP PLK odpowiednich działań nadzorczych. Ponadto, nakazał analizę występowania analogicznych nieprawidłowości w innych lokalizacjach, oraz w przypadku ich wystąpienia, natychmiastowe usunięcie.

Cele działań Urzędu Transportu Kolejowego jest ciągłe i systematyczne podnoszenie jakości utrzymania infrastruktury kolejowej zarządzanej przez PKP PLK oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu kolejowego i drogowego, na przejazdach kolojowo-drogowych. W 2014 i 2015 r. Prezes UTK włączył kontrole bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych do priorytetów nadzorczych. W Polsce jest ok. 15 tys. przejazdów, w 2014 r., skontrolowano 235 z nich, a od stycznia do lipca 2015 r. ponad 280.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *