Windą na święta

Zdjęcie: Internet
Zdjęcie: Internet

Przyznajemy, że nie nadążamy z publikacjami informacji o konkursach ogłaszanych głównie przez PKP PLK S.A. dotyczących rozbudowy czy modernizacji kolejnych elementów infrastruktury kolejowej w naszym regionie. Tym razem ZLK Sosnowiec ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pt. „Wykonanie projektu i montażu 4 wind w stacji Bielsko-Biała Główna”. Firma, która wygra to zlecenie będzie musiała ukończyć montaż dźwigów do 21 grudnia bieżącego roku.


W projekcie mogą wziąć udział wykonawcy, którzy: posiadają uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, nie podlegają wykluczeniu z projektu.

Chętni, zamierzający wziąć udział w konkursie zobowiązani są wpłacić wadium w wysokości 50 tysięcy złotych. Jedynym kryterium wyboru wykonawcy będzie cena usługi. Miejscem składania wniosków jest Zakład Linii Kolejowych w Sosnowcu i należy to uczynić do 21 września. Termin wykonania zamówienia określono na 60 dni, najpóźniej do 21.12.2015.

2 komentarze

  1. Ta cała stacja nadaje się jedynie do całkowitej modernizacji, jak w Gliwicach. Takie pudrowanie jednego z najgorszych dworców kolejowych w kraju nic nie da. Bielsko-Biała Gł. to istne piekło dla osób niepełnosprawnych i osób ograniczonych ruchowo (o niewidomych nawet nie wspominam). Windy nic tu nie poprawią. Nadal pozostaną zbyt niskie perony, nierówna nawierzchnia peronów (mimo „odświeżenia”) Kiepski system informacji pasażerskiej, konieczność moknięcia w deszczu oczekując na pociąg, zbyt mała ilość kas biletowych, infrastruktura rozsiana po całej stacji. Brak możliwości przesiadki na komunikację miejską (sprzed dworca nie odjeżdża ŻADEN autobus, tylko taksówki). Bielsko-Biała to krótko mówiąc istny horror komunikacyjny. (nie wspominając o braku estetyki, nie licząc budynku dworca.)

  2. Skąd PKP PLK ma wziąć pieniądze na przebudowę Dworca kolejowego w Bielsku-Białej?
    Nie widzisz jakie są problemy aby zapewnić finansowanie dla przebudowy linii 190?
    Warszawa potrzebuje miliardów, w planie budowa: nowoczesnego dworca Warszawa Gdańska, muzeum kolejnictwa, kompleks biuro-wypoczynkowy oraz budowa mieszkań na warszawskich Odolanach.
    Lekko potrzebują z 15 albo i więcej miliardów złotych na wszelkie tego typu inwestycje.
    A gdzie im tam jakiś dworzec PKP na Południu Polski. Nie widziałeś skali remontu przeprowadzonego na Stacji Głównej, parę lat temu? Przecież oni sobie z nas zwyczajnie zakpili i wyśmiali, poniżyli! Peron pierwszy wybrukowali kostką a na 2 i 3 wylali nowy asfalt 🙁

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *