Wiata dla Dąbrowy

PKP PLK
PKP PLK

„Zaprojektowanie oraz wykonanie i ustawienie poczekalni przystankowej na peronie wyspowym przystanku osobowego Dąbrowa Górnicza w km. 300,025 na linii 001 relacji Katowice – Warszawa”. Informacja o ogłoszeniu takiego konkursu ukazała się na stronach internetowych PKP PLK S.A. Inwestycja nie jest szczytem marzeń mieszkańców miasta, ale z pewnością poprawi warunki korzystania z przystanku kolejowego położonego najbliżej centrum miasta.


W projekcie ogłoszonym przez zarządcę infrastruktury „Zaprojektowanie oraz wykonanie i ustawienie poczekalni przystankowej na peronie wyspowym p.o. Dąbrowa Górnicza w km. 300,025 na linii 001 relacji Katowice – Warszawa” mogą wziąć udział firmy, które: posiadają uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, nie podlegają wykluczeniu z Projektu.

Termin składania ofert, które należy złożyć w siedzibie ZLK w Częstochowie, upływa 30 września. Wykonawca będzie miał 30 dni na wykonanie zadania. Jedynym kryterium wyboru firmy, która wykona zlecenie jest cena usługi. Chętni, chcący wziąć udział w konkursie, zwolnieni są z wpłaty wadium.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *