Wiadukt na linii 90 do naprawy

Linia 90 staje się alternatywą dla czeskiego szlaku z Czeskiego Cieszyna do Karwiny, stąd potrzeba remontów na niej
Na linii 90 w ostatnich dniach pojawili się nowi przewoźnicy towarowi więc każdy remont jest tu mile widziany

Zaklad Linii Kolejowych w Sosnowcu ogłasza konkurs na naprawę wiaduktu nad ul. Cieszyńską w Pogwizdowie na linii kolejowej nr 90 (Zebrzydowice – Cieszyn) w km 20,346. Wyłoniony wykonawca bedzie miał 60 dni na realizację zamówienia. Zlecający usługę wyznaczył termin ostateczny zakończenia prac na 30 listopada bieżącego roku.


Do walki o kontrakt ma ten remont mogą wziąć udział dostawcy, którzy: posiadają uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia i nie podlegają wykluczeniu z Projektu.

Wadium wyznaczono w wysokości 3 tysięcy złotych. Cena będzie jedynym kryterium przy rozstrzygnięciu konkursu. Miejscem skladania oferet jest Zakład Linii Kolejowych w Sosnowcu, w przypadku chęci udziału w konkursie należy zrobić to do 25 września.Termin wykonania zamówienia od daty zawarcia umowy wyznaczon o najpóźniej do 30 listopada.

Cieszy to, że zarządca dostrzegł konieczność poprawy jakości linii 90. Jest to tym bardziej istotne, że otrzymujemy informacje, że między Zebrzydowicami a Cieszynem w ostatnich dniach pojawiły się pociągi towarowe nie tylko PKP Cargo, ale również i innych przewoźników. W najbliższych dniach napiszemy więcej o tym, dlaczego tak się dzieje.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *