Nowa taryfa KZK GOP

KZK GOOP
Nowa taryfa KZK GOP

Nowa taryfa opisująca zasady i ceny korzystania z biletów elektronicznych przyjęta została 8 września przez Zarząd KZK GOP. Nadal w sprzedaży pozostają wszystkie bilety papierowe, których ceny pozostają takie same jak dotychczas. Nowością są bilety elektroniczne (na kartę ŚKUP). Można je będzie kupować w nieco niższej cenie niż ich papierowe odpowiedniki. Pojawią się także nowe rozwiązania, które pozwolą lepiej dostosować rodzaj biletu do indywidualnych potrzeb użytkowników.


W nowej taryfie znalazły się zapisy dotyczące zarówno biletów papierowych, jak i nowych biletów elektronicznych. Nadal w sprzedaży pozostaną wszystkie rodzaje biletów papierowych. Nie zmieniają się również ich ceny. W dalszym ciągu dostępne będą również bilety sprzedawane przez telefony komórkowe. Nowością są bilety elektroniczne, które używane będą na karcie ŚKUP.

Bilety elektroniczne

Docelowo wśród biletów elektronicznych dostępne będą zarówno bilety okresowe, jak i jednorazowe. Tych pierwszych w pojazdach KZK GOP będzie można używać już od listopada. Możliwość zapłaty elektronicznymi biletami jednorazowymi uruchomiona zostanie w styczniu 2016 r. Bilety papierowe będą w użyciu przez około 6-12 kolejnych miesięcy, po tym czasie będą wycofywane. Na stałe w sprzedaży pozostaną papierowe bilety jednorazowe, które będzie można kupić u kierowców i w automatach biletowych ŚKUP. Będą one również rejestrowane w systemie ŚKUP.

Bilety okresowe

Pamiętać trzeba, że możliwość zakupu konkretnego typu biletów uzależniona jest od rodzaju karty. Do wyboru będą jej dwa rodzaje: karta spersonalizowana i niespersonalizowana. Ta pierwsza zawierać będzie dane osobowe – nadrukowane na niej będzie imię, nazwisko oraz zdjęcie użytkownika. Aby ją uzyskać, należało będzie złożyć wniosek. Wyłącznie na tę kartę będzie można kupować bilety imienne. Dodatkowo umożliwi ona również zakodowanie prawa do posiadanych ulg. Będzie można wykonać to w dowolnym Puncie Obsługi Klienta lub Punkcie Obsługi Pasażera. Wystarczy pracownikowi pokazać dokument uprawniający do ulgi (np. legitymację studencką), a odpowiednie dane zostaną wpisane do systemu i podczas kontroli nie trzeba będzie mieć przy sobie żadnych dodatkowych dokumentów. Karty spersonalizowanej będzie mogła używać wyłącznie osoba, której dane będą na niej nadrukowane. Karta niespersonalizowana wydawana będzie bez żadnych dodatkowych formalności. Jest to karta na okaziciela, nie zawiera żadnych danych osobowych. Będzie mogła jej używać dowolna osoba, która w danej chwili będzie posiadać kartę. Na tę kartę będą mogły być kupowane wyłącznie bilety na okaziciela. Nie będzie możliwości zakodowania na niej prawa do ulgi. Korzystając z niej, można kupować bilety ulgowe, ale podczas kontroli należało będzie pokazywać odpowiednie dokumenty

Już od 1,2 zł za przejazd!

Wśród okresowych biletów elektronicznych można wymienić dwa najbardziej korzystne dla pasażerów rozwiązania: bilety na określoną liczbę dni oraz bilety z limitem przejazdów. Wszystkie okresowe bilety elektroniczne będą dostępne na określoną liczbę dni. Dotychczasowe najpopularniejsze bilety okresowe – miesięczne oraz kwartalne (papierowe) uzależnione są od miesięcy kalendarzowych. Bilety elektroniczne obowiązywać będą kolejno 30 i 90 dni. Dzięki temu pasażer, który kupi bilet np. 5 dnia miesiąca, będzie mógł z niego korzystać do 4 dnia kolejnego miesiąca (w przypadku biletu 30-dniowego). Bilet papierowy nadal obowiązywał będzie wyłącznie do końca miesiąca kalendarzowego, niezależnie od tego, kiedy został kupiony. Dodatkowo elektroniczny bilet okresowy będzie mógł być aktywowany od pierwszego użycia lub od wskazanej daty (wyboru pasażer będzie dokonywał przy zakupie biletu). Oprócz biletów 30- i 90-dniowych wśród biletów elektronicznych znajdą się odpowiedniki wszystkich pozostałych biletów wieloprzejazdowych – od 24-godzinnych do 14-dniowych.

Zarówno wśród biletów imiennych, jak i biletów na okaziciela dostępna będzie nowa wersja – bilety z limitem przejazdów. Limity te ustalone zostały w sposób umożliwiający swobodne korzystanie z komunikacji publicznej. W przypadku najpopularniejszego biletu KZK GOP – sieciowego miesięcznego (który obecnie kosztuje 150 zł), jego elektroniczna wersja 30-dniowa to koszt 144 zł, natomiast wersja z limitem przejazdów (do 80 przejazdów) kosztować będzie 132 zł. W przypadku sieciowego biletu kwartalnego, cena wersji papierowej wynosi 376 zł, wersja elektroniczna to koszt 358 zł, natomiast opcja z limitem przejazdów (266 przejazdów) kosztować będzie 328 zł. Dzięki temu rozwiązaniu, pasażer, który zdecyduje się na wariant biletu z limitem, za pojedynczy przejazd zapłaci w przypadku biletu kwartalnego 1,2 zł, a w przypadku biletu miesięcznego 1,65 zł (odpowiednio 0,60 zł i 0,80 zł w przypadku biletów ulgowych). Bilety z limitem przejazdów pozwolą zaoszczędzić dodatkowo. Zysk, w porównaniu do biletów papierowych, może wynieść nawet kilkaset złotych w ciągu roku!

Obowiązek rejestracji wejścia i wyjścia

Każdy pasażer korzystający z elektronicznego biletu okresowego będzie miał obowiązek rejestracji wejścia do pojazdu komunikacji miejskiej (przez przyłożenie karty do czytnika). Zgodnie z przyjętą taryfą, bilet okresowy jest ważny tylko wtedy, gdy pasażer zarejestruje wejście do pojazdu. W przypadku biletów okresowych z limitem przejazdów, rejestracja wejścia do pojazdu oznacza wykonanie jednego przejazdu i pomniejszenie dostępnego limitu. Rejestracja wyjścia z pojazdu jest nieobowiązkowa, jednak KZK GOP chce zachęcać pasażerów do pamiętania o tej czynności. Podróżujący, którzy regularnie będą rejestrowali wyjście z pojazdu zostaną nagrodzeni odpowiednią zniżką na zakup kolejnego biletu okresowego obowiązującego na okres nie dłuższy od poprzedniego. Jeśli w czasie obowiązywania danego biletu okresowego, pasażer zarejestruje co najmniej 95% przejazdów zarówno przy wejściu, jak i wyjściu, przy zakupie kolejnego biletu okresowego (na okres obowiązywania nie dłuższy niż wskazany na bilecie poprzednio wykorzystanym) otrzyma kolejne 5% zniżki.

Bilety jednorazowe

Elektroniczne bilety jednorazowe w sprzedaży znajdą się od stycznia 2016 roku. Podobnie jak w przypadku biletów okresowych, nadal będzie można kupować wszystkie obecnie dostępne rodzaje papierowych biletów jednorazowych. W wersji elektronicznej dostępne będą bilety zarówno w dotychczas dostępnej taryfie strefowo-czasowej, jak i w nowej taryfie – odległościowej. W tym przypadku koszt biletu uzależniony będzie od przejechanej odległości. Co istotne, bilety na najkrótszych odcinkach w taryfie odległościowej będą tańsze od najtańszego biletu w taryfie strefowo-czasowej, natomiast bilet na odcinku najdłuższym (ponad 20 km) pozostanie w takiej samej cenie, jak obowiązujące bilety strefowo-czasowe na trzy lub więcej miast.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *