Jednak da się

Fot. Urząd Transportu Kolejowego
Fot. Urząd Transportu Kolejowego

Kontrolerzy Urzędu Transportu Kolejowego w ramach prowadzonych czynności nadzorczych związanych ze stanem technicznym skrzyżowań linii kolejowych z drogami publicznymi, przeprowadzili ponowną kontrolę zarządcy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w zakresie utrzymania i eksploatacji przejazdu kategorii C (z samoczynną sygnalizacją świetlną) na linii kolejowej nr 151 Kędzierzyn Koźle – Chałupki.


W wyniku kontroli stwierdzono, że zarządca PKP PLK usunął nieprawidłowości, w tym m.in. dokonał: prawidłowego oznakowania przejazdu od strony drogi i toru, wymiany nawierzchni na przejeździe, zabudowy nowego przepustu pod drogą na dojeździe do przejazdu, oczyszczenia rowów odwadniających, wymiany nawierzchni kolejowej, usunięcia tzw. „wychlapów” – spowodowanych brakiem prawidłowego odwodnienia, zabudowy wygrodzenia przejazdu, oczyszczenia żłobków na przejeździe i ich prawidłowego utrzymania,zamontowania nowych urządzeń samoczynnej sygnalizacji przejazdowej.

Przesłaniem kontroli UTK jest zwiększenie bezpieczeństwa ruchu kolejowego oraz drogowego oraz podniesienie jakości utrzymania infrastruktury kolejowej zarządzanej przez PKP PLK. Ponadto przykład ten pokazuje, że jest możliwe spełnienie wymagań UTK w zakresie naprawy infrastruktury po nieprawidłowościach wskazanych w trakcie kontroli. Czyli wbrew opinii, mówiącej, że UTK wskazuje uchybienia wyssane z palca i niemożliwe do naprawy jest realna szansa wypełnienie tych wskazówek przez zarządcę i organizowanie przewozów kolejowych w nowoczesnych i, co najważniejsze, bezpiecznych warunkach. Chcielibyśmy publikować jak najwięcej takich informacji, świadczących o tym że porozumienie między PKP PLK a UTK jest jednak możliwe.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *