Gonitwa wokół dwudziestek

Przejazd kolejowy
Przejazd kolejowy

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego w wyniku dokonanych czynności kontrolnych oraz po stwierdzeniu nieprawidłowości mających wpływ na bezpieczeństwo ruchu kolejowego, nakazał zarządcy infrastruktury kolejowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wskazanie oraz wprowadzenie ograniczeń eksploatacyjnych w obrębie przejazdów kolejowo-drogowych kategorii D (bez rogatek, półrogatek i bez samoczynnej sygnalizacji świetlnej) na linii kolejowej numer 139 Katowice-Zwardoń.


Naruszenie przepisów przez zarządcę dotyczyło m.in.: przekroczonego iloczynu ruchu kwalifikującego przejazdy do wyższej kategorii, tj. niezastosowaniu odpowiednich zabezpieczeń – systemów sterowania ruchem, braku przepisowych warunków widoczności na przejazdach, braku znaków poziomych i pionowych przed przejazdami, ograniczonej widoczności lub złego ustawienia znaków, spękań i ubytków asfaltu na dojazdach do przejazdów, dokonywaniu zmian zapisów w metrykach przejazdów bez porozumienia z właściwym zarządcą drogi i komendantem wojewódzkim Policji, nieprawidłowych wpisów w metrykach przejazdów, braku lub nieskutecznej realizacji zaleceń z kontroli wewnętrznych na przejazdach, braku utworzenia „Harmonogramów diagnostyki przejazdów kolejowych” na 2015 rok, nierealizowaniu przez zarządcę zaleceń pokontrolnych Prezesa UTK, braku wygrodzenia na dojazdach do przejazdów oraz eksploatowaniu toru ze złym stanem podsypki tłuczniowej o znacznym stopniu degradacji.

Tradycyjnie też prezes UTK nakazał wprowadzenie przez zarządcę ograniczeń eksploatacyjnych, które podlegają natychmiastowej wykonalności, a w przypadku niewykonania decyzji w trybie natychmiastowym, na podstawie art.66 ust. 2aa ustawy o transporcie kolejowym może nałożyć karę pieniężną w wysokości do 5 tys. euro za każdy dzień zwłoki w wykonaniu ww. decyzji.

Nie będziemy udawać, że jesteśmy zaskoczeni. Na linii 139 jest kręcony kolejny odcinek reality show, a główną fabułę można określić „Ile jeszcze przejazdów skontroluje UTK i czy na wszystkich z nich zarządca, czyli PLK, wprowadzi ograniczenie prędkości do 20 km/h”. Rezultat tego wszystkiego jest taki, że kontrola goni kontrolę, zarządca, jak się okazuje, popełnia te same niedociągnięcia, a jedyne co się zmienia to to, że pociągi jeżdżą coraz wolniej, na co oczywiście zwrócili już uwagę pasażerowie, którzy również znaleźli winnego całej sytuacji w… Kolejach Śląskich. No bo przecież do nich należy pociąg, który ciągle hamuje i zwalnia zamiast jechać. Tymczasem śląski przewoźnik jest w tej sytuacji kolejną ofiarą tej sytuacji.

Tym szlakiem za nieco ponad trzy miesiące ma jeździć Pendolino (relacje do Gdyni i Warszawy), ma jeździć bydgoski Dart (te z kolei do Białegostoku, Warszawy i być może Lublina), także tu pojedzie kilka międzynarodowych pociągów kategorii EIC, no i kilkadziesiąt par pociągów regionalnych. Nie kwestionujemy trwającego remontu, bo nie on jest elementem tej rozgrywki. Koniec prac zaplanowany jest na listopad. Może wtedy zdarzyć się taka sytuacja, będzie piękna, odnowiona infrastruktura, a mimo to przez przejazdy pociągi będą nadal jeździć 20 km/h. Czy nie lepiej było skontrolować całą linię 139 i jasno określić, jakie są na niej wszystkie uchybienia i wyznaczyć zarządcy czas na usunięcie wszystkich niedogodności?

Tymczasem, pierwsze skontrolowano przejazdy kategorii A i C, teraz D. PLK nie umie sobie poradzić z wypełnieniem zaleceń po jednym (wiemy, że ma zniknąć jedna „dwudziestka” w okilicach Bielska), a już spadają kolejne ciosy. Rozumiemy, że bezpieczeństwo ponad wszystko, jednak pasażerowie, czyli ci dla których podobno kolej istnieje, pomstują na czym świat stoi i podróżując w okolicach Piasku i Tychów głośno zapowiadają swoją rezygnację z tego środka transportu.

Warto na koniec pochwalić jednak UTK, że w ostatnich miesiącach zaliczył kontrole bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych do swoich priorytetów, za czym oczywiście stoimy murem, choćby dlatego, że w Polsce jest aż niespełna 15 tysięcy takich skrzyżowań. W poprzednim roku UTK skontrolował 235 z nich, a od stycznia do lipca bieżącego roku ponad 280.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *