Mniej skarg mimo remontów

35WE, Koleje Śląskie
35WE, Koleje Śląskie

Koleje Śląskie pochwaliły się, że pasażerowie rzadziej skarżą się na jakość usług oferowanych prze śląskiego przewoźnika. Dodatkowym powodem do zadowolenia ma być fakt, że „rezultat” ten został osiągnięty mimo bardzo trudnego okresu na śląskich torach, związanego z licznymi inwestycjami w infrastrukturę. Zdaniem rzecznika spółki, Michała Wawrzaszka, pomimo większej liczby pasażerów, liczba skarg i zażaleń składanych przez pasażerów Kolei Śląskich spada, a według danych opublikowanych przez Urząd Transportu Kolejowego, pozostaje na tym samym poziomie.


UTK opublikował niedawno raport dotyczący skarg składanych do tej instytucji przez pasażerów w pierwszym półroczu bieżącego roku. W skali kraju liczba pism od niezadowolonych klientów pozostała niemal na tym samym poziomie. W wypadku Kolei Śląskich wartość była dokładnie taka sama (37 skarg). Stało się tak pomimo tego, że liczba klientów wzrosła o prawie 164 tys. w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku.

Spadła natomiast liczba skarg adresowanych bezpośrednio do śląskiego przewoźnika.

– Łączna liczba skarg, reklamacji i wniosków zgłoszonych do nas w pierwszym półroczu tego roku spadła o blisko 20 procent w porównaniu do takiego samego okresu w 2014 roku. W tym roku ogólna liczba przyjętych spraw wyniosła 814, w ubiegłym roku było to 1022. Zdajemy sobie sprawę, w ilu aspektach nasze usługi muszą ulec poprawie, ale cieszy, że powoli poprawia się ocena jakości naszych usług – podkreśla Wawrzaszek.

Najczęściej uwagi zgłaszane przez pasażerów dotyczyły punktualności pociągów, konstrukcji rozkładu jazdy oraz czystości i utrzymania taboru. W stosunku do 2014 roku mniej było zażaleń dot. pierwszej i drugiej kategorii. Warto zwrócić uwagę, że większość uwag zgłaszanych w tych obszarach nie wynika z winy przewoźnika, lecz np. z tzw. zdarzeń losowych na torach (m.in. usypy węgla, potrącenia osób postronnych, kradzieże trakcji, przeszkody na torach, spadek napięcia w sieci) oraz z szerokiego zakresu prac remontowo-modernizacyjnych prowadzonych przez zarządcę infrastruktury.

Pasażerowie Kolei Śląskich mogą składać skargi, reklamacje i wnioski osobiście lub korespondencyjnie – przesyłając pismo na adres spółki, w Centrum Obsługi Pasażera na dworcu w Katowicach lub poprzez pocztę elektroniczną (skargi@kolejeslaskie.com).

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *