Łatwiej z usuwaniem drzew

DSC_0168

W ostatnich dniach znów wrócił temat powalonych w czasie wichur drzew, które spadając na tory czy trakcję uniemożliwiają zazwyczaj możliwość jazdy pociągów. Od zeszłego piątku weszły w życie nowe przepisy dotyczące procedury usuwania drzew i krzewów. W ramach nowelizacji znalazły się także rozwiązania, które mają ułatwić regulaminowe utrzymanie porządku na szlakach. Przekładając na grunt kolejowy, zarówno zarządca infrastruktury jak i Urząd Transportu Kolejowego mają nieco bardziej ułatwione działanie niż miało to miejsce dotychczas.


Dotychczas na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2014 r., poz. 627 ze zm.) było tak:

„Art. 83.
1. Usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości może nastąpić, po uzyskaniu zezwolenia wydanego na wniosek:
1) posiadacza nieruchomości – za zgodą właściciela tej nieruchomości; (…)”

Jedną z kluczowych zmian wprowadzonych w ubiegłym tygodniu jest zwiększenie grupy posiadaczy nieruchomości, mogących wystąpić o wydanie pozwolenia na usunięcie drzew i krzewów, bez zgody formalnych właścicieli nieruchomości. W gronie tym znalazły się spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, w której właściciele lokali powierzyli zarząd nieruchomości wspólną zarządowi, posiadacze nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oraz, co nas najbardziej interesuje, zarządcę nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa.

Czyli, od piątku PKP PLK jako zarządca infrastruktury kolejowej np. by dostosować się do przepisu mówiącego o wymogu wycięcia drzew i krzewów w odległości 15 metrów od skrajnej osi toru, nie musi nikogo pytać się o zdanie, tylko jeśli wyczuwa taką potrzebą zgłasza wniosek o zezwolenie i po decyzji pozytywnej może usunąć krzaki czy drzewa.

Sprawa nabiera sporego przyspieszenia, jeśli w wyniku przeprowadzonej kontroli jakości pracy zarządcy infrastruktury takie postępowanie nakaże UTK. Wówczas zarządca jest zwolniony ze starań o jakiekolwiek zezwolenia i decyzje jeśli sprawa dotyczy w myśl ustawy „drzew lub krzewów, które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu”, czyli w przypadku infrastruktury kolejowej – UTK.

Natomiast bez zmian pozostaje kwestia opłat, a raczej ich braku, w przypadku wystąpienia takiej konieczności. Ustawa to ujmuje w następujący sposób:

„Art. 86.
1. Nie nalicza się opłat za usunięcie drzew:
1) drzew lub krzewów, na których usunięcie nie jest wymagane zezwolenie;”

Ponadto nie nalicza się opłat za usunięcie drzew lub krzewów, które zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz lub kolejowego albo bezpieczeństwu żeglugi. Pozostaje nieco inna kwestia – nasze niektóre szlaki porośnięte krzakami, drzewami czy samosiejkami, że doprowadzenie ich do pełnej zgody z przepisach potrwa jeszcze kilka lat.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *