Kolejna linia do remontu

P1010491Zarządca infrastruktury PKP PLK S.A ogłosił przetarg na wykonanie remontu kolejnej linii kolejowej w naszym regionie. Tym razem chodzi o wykonanie projektu regulacji toru w planie i profilu oraz robót budowlanych na odcinku Bukowno – Jaworzno Szczakowa w ramach zadania „Wymiana nawierzchni na linii kolejowej nr 156”. Firma, która otrzyma to zlecenie będzie miała czas na wykonanie prac do 30 listopada bieżącego roku.


Zainteresowane podmioty w dokumentacji złożonej do konkursu będą musiały zapewnić, że wykonały roboty budowlane (w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane) polegające na budowie i przebudowie co najmniej 10 km toru linii kolejowej zelektryfikowanej w ramach najwyżej dwóch zamówień. Ponadto w ofercie zarządca wymaga jeszcze by firma dysponowała lub będzie dysponować w trakcie trwania zlecenia następującymi maszynami i sprzętem: pociągiem do potokowej wymiany szyn, ścinarką ław torowiska, oczyszczarką tłucznia, podbijarką torową i rozjazdową, profilarką ław torowiska, zgrzewarką szyn z pomiarem temperatury zgrzewu.

Oferent zmuszony jest także do dysponowania osobą zdolną do wykonania zamówienia (Kierownik Budowy), posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami, obejmujące swym zakresem stacje, węzły i linie kolejowe oraz co najmniej 3 (trzy) lata doświadczenia, na stanowisku Kierownika Budowy/Kierownika robót, w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane, na zadaniach związanych z przebudową lub budową linii kolejowej zelektryfikowanej.

Spełniając te kryteria można wystartować w konkursie o wykonanie projektu regulacji toru w planie i profilu oraz robót budowlanych na odcinku Bukowno – Jaworzno Szczakowa.  Jedynym kryterium obowiązującym przy wyłonieniu wykonawcy jest cena. Wykonawcy chcący wziąć udział w konkursie muszą złożyć dokumenty w siedzibie zarządcy infrastruktury do 7 września. Wysokość wadium wyceniono na 300 tysięcy złotych. Zwycięska firma będzie miała 60 dni na wykonanie zadania, a odbiór zlecenia planowany jest na ostatni dzień listopada bieżącego roku.

 

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *