Duszno także w Sobieskim

Nieszczelne drzwi do wagonu w składzie pociągu EIC Sobieski
Nieszczelne drzwi do wagonu w składzie pociągu EIC Sobieski

Od lipca inspektorzy Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) trzykrotnie skontrolowali pod względem bezpieczeństwa i komfortu podróżowania pociągi spółki PKP Intercity. Na celowniku znalazł się zwłaszcza popularny i w naszym regionie pociąg „Sobieski” relacji Wiedeń – Gdynia. Ponieważ po pierwszej kontroli nie usunięto wskazanych uchybień, po kolejnym sprawdzeniu stanu wagonów i po stwierdzeniu dalszego istnienia wskazanych wcześniej usterek, konsekwencje braku działania przez przewoźnika mogą przybrać nawet wymiar solidnej kary finansowej.


Nieprawidłowości stwierdzone przez inspektorów w tych pociągach polegały m.in. na: eksploatacji wagonów pasażerskich, pomimo wydanej przez Prezesa UTK decyzji ograniczających ich eksploatację, niezapewnieniu podróżnym odpowiednich warunków bezpieczeństwa i komfortu podróżowania w odniesieniu do temperatury w pojeździe, eksploatacji pojazdów pasażerskich z niesprawnym układem klimatyzacji, eksploatacji pojazdów pasażerskich z nieczynnymi toaletami w większości wagonów, eksploatacji pojazdów z niesprawnymi drzwiami przedziałowymi, eksploatacji pojazdów pasażerskich z niesprawną pneumatyką drzwi czołowych (między wagonami), eksploatacji pojazdów z nieczynnymi drzwiami bocznymi.

Podczas kontroli przeprowadzonej w lipcu br. w pociągu EC „Sobieski” relacji Wiedeń – Gdynia Główna, stwierdzono niezapewnienie odpowiednich warunków podróżowania z uwagi na wysokie wartości temperatury powietrza (ze względu na uszkodzenie systemu klimatyzacji) – dochodzące do 34,3°C wewnątrz wagonu pasażerskiego. Analogiczne nieprawidłowości stwierdzono podczas kontroli Prezesa UTK w dniu 6 sierpnia 2015 roku.

Ze względu na liczne nieprawidłowości w pociągu EC „Sobieski”, ponownej kontroli Prezes UTK poddał ten pociąg w dniu 8 sierpnia 2015 roku. W pociągu stwierdzono analogiczne nieprawidłowości. Pomiary wykazały temperaturę przekraczającą wewnątrz pojazdu 36°C.

Podczas kontroli stwierdzono również, że w składzie pociągu znajdowały się wagony, które nie powinny przewozić pasażerów. W wyniku wcześniejszych kontroli, decyzjami Prezesa UTK ich eksploatacja została ograniczona.

W wyniku przeprowadzanych działań kontrolnych Prezes UTK ograniczył eksploatację następnych wagonów kolejowych niespełniających norm bezpieczeństwa i komfortu podróżowania. Decyzje te podlegają natychmiastowej wykonalności, a w przypadku jej niewykonania – na podstawie art. 66 ust.2aa ustawy o transporcie kolejowym – nakłada się karę pieniężną w wysokości do 5000 euro za każdy dzień zwłoki w jej wykonaniu.

 

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *