UTK ma zastrzeżenia do bezpieczeństwa Kolei Śląskich

P1010847Urząd Transportu Kolejowego stwierdził, że Koleje Śląskie naruszyły szereg przepisów z zakresu systemu zarządzania bezpieczeństwem i zobowiązał śląskiego przewoźnika, do natychmiastowego usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.


Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) stwierdził naruszenie przez Koleje Śląskie przepisów dotyczących obowiązków przedsiębiorcy w zakresie SMS – systemu zarządzania bezpieczeństwem.

Na długiej liście stwierdzonych naruszeń, znalazły się między innymi:

 • niezapewnienie należytego dokumentowania informacji oraz spójności dokumentacji SMS,
 • nieobjęcie audytami wszystkich procesów SMS,
 • niemonitorowanie skuteczności wprowadzonych działań korygujących w odniesieniu do stwierdzonych podczas audytów niezgodności,
 • brak nadzoru nad przyrządami pomiarowymi wykorzystywanymi w procesie utrzymania pojazdów kolejowych,
 • nieprzeprowadzanie analiz istotności zmian w trybie określonym w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 352/2009,
 • brak właściwego nadzoru nad ryzykiem związanym z prowadzoną działalnością,
 • nieprawidłowe oszacowanie prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożeń w stosunku do rocznej pracy eksploatacyjnej,
 • niewdrożenie środków kontroli ryzyka,
 • brak zatwierdzenia przez Prezesa UTK dokumentacji systemu utrzymania (DSU) dla eksploatowanych pojazdów kolejowych,
 • nieprzestrzeganie cykli przeglądowo naprawczych określonych w DSU,
 • niedokumentowanie czynności utrzymania zgodnie z DSU,
 • nieprawidłowe prowadzeniu rejestru pojazdów kolejowych,
 • brak weryfikacji kompetencji dostawców usług.

Prezes UTK zobowiązał Koleje Śląskie do natychmiastowego usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości oraz do podjęcia przez przewoźnika odpowiednich działań, zgodnych z posiadanym systemem zarządzania bezpieczeństwem, które będą miały na celu nadzór nad poziomem ryzyka, związanego z prowadzoną działalnością.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *