Stypendia za naukę w klasach kolejowych

We wrześniu, w Zespole Szkół w Łazach ruszy ministerialny program stypendialnych, stworzony wspólnie przez kierownictwo placówki i PKP PLK S.A. W Łazach postanowili postawić na kolej i proponują pieniądze za naukę!


Nabór do klasy kolejowej trwa do 24 czerwca. Zainteresowanie jest bardzo duże, a ci którzy już chodzą do klasy kolejowej żałują, że program stypendialny nie został wprowadzony wcześniej. A jest czego żałować… Już w pierwszym roku nauki, młody, chłonny wiedzy człowiek może otrzymać 300 zł stypendium miesięcznie. Z każdym rokiem nauki, kwota ta wzrasta. W drugim wynosić będzie 350 zł, a w trzecim 400 zł. W klasie maturalnej, uczniowie otrzymywać będą 500 zł miesięcznie.

Stypendia będą płacone przez 10 kolejnych miesięcy, od września do czerwca przyszłego roku, na konto wskazane przez ucznia. PKP PLK może jednak wstrzymać stypendium jeśli uczeń przerwie naukę w Zespole Szkół im. prof. R. Gostkowskiego, naruszy statut szkoły bądź zostanie skreślony z listy uczniów. Dodatkowo, uczniowie, którzy będą otrzymywać wsparcie finansowe, muszą posiadać dobrą ocenę z zachowania i przede wszystkim uzyskać średnią, nie niższą niż 3,5.

Na stypendium mogą liczyć uczniowie na kierunkach:
– technik elektroenergetyk transportu szynowego,
– technik automatyk sterowania ruchem kolejowym,
– technik transportu kolejowego
A w przyszłym roku ma zostać otwarty nowy kierunek, który również zostanie objęty programem stypendialnym – technik dróg i mostów kolejowych.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *