Dodatkowe narzędzia na inwestycje

Fundusz Tritia może być może być użyteczny np. przy próbie zakupu taboru na połączenie polskiego i czeskiego Cieszyna
Program pomocowy Tritia może może być użyteczny np. przy próbie zakupu taboru na połączenie polskiego i czeskiego Cieszyna

Pozyskiwanie funduszy unijnych na poprawę infrastruktury czy tabor kolejowy nie musi być skupione tylko wokół projektów wpisanych np. do Regionalnego Programu Operacyjnego. Są też inne narzędzia, dzięki którym można spróbować powalczyć o europejskie środki na inwestycje transportowe.W czerwcu 2006 roku Parlament Europejski przyjął regulację nr 1082/2006 o Europejskich Ugrupowaniach Współpracy Terytorialnej (EUWT). Każde z nich posiada osobowość prawną, zakładane jest na zasadzie dobrowolności, w celu poprawy warunków realizacji działań współpracy terytorialnej. Celem ugrupowania jest ułatwianie i wspieranie transgranicznej ponad i międzyregionalnej współpracy, w celu wzmocnienia gospodarczej, społecznej i transgranicznej spójności.

Interesujące nas EUWT Tritia zostało założone w lutym 2013 roku, zgodnie ze wspomnianym rozporządzeniem z 2006 roku, a akces zgłosiły cztery województwa słowacko-czesko-polskiego pogranicza: Samorządowy Kraj Żyliński na Słowacji, Kraj Morawsko-Śląski w Republice Czeskiej oraz Województwo Opolskie i Województwo Śląskie w Polsce.

Obszar województw, które wchodzą w skład porozumienia, zajmuje powierzchnię 34 069 km2, a ilość mieszkańców na tym terenie wynosi ponad 7,8 mln. Wielkość ta nie jest bez znaczenia w kontekście regionów przygranicznych, oraz w kontekście Europy Środkowej. Tritia jest pierwszym podmiotem tego typu na terenie Polski, Słowacji i Republiki Czeskiej z członkami reprezentującymi władze regionalne i jednym z największych takich ugrupowań w Unii Europejskiej.

EUWT TRITIA w tym okresie finalizuje strategię systemowej współpracy swoich regionów,
w ramach której wyodrębniono cztery nadrzędne cele rozwoju:

  • transport i infrastruktura
  • współpraca gospodarcza
  • turystyka
  • energetyka i środowisko

Tritia wpisana jest do rejestru Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej. Przy wyborze siedziby kierowano się jak najlepszą dostępnością komunikacyjną dla wszystkich stron porozumienia, stąd wybrano Cieszyn.

Tritia może stać się użytecznym narzędziem starań samorządów o dofinansowanie projektów w czterech wymienionych wyżej dziedzinach. Warunek jest jeden. Przy projektowaniu inicjatyw należy uwzględnić interes wszystkich czterech stron porozumienia i otrzymać asygnatę wszystkich czterech urzędów marszałkowskich. Przy próbie złożenia wniosku np. na zakup taboru kolejowego należy zaplanować tak jego przyszłe trasowanie, by nowe pociągi pojawiły się na obszarze wszystkich sygnatariuszy. O ile można próbować rozłożyć proporcje dofinansowania zależnie od ilości przewozów przypadającego na każde województwo, o tyle warunkiem podstawowym i najważniejszym jest transgraniczność projektu. Zakupione z tego źródła pociągi będą musiały kursować na trasach, choć raz przekraczających dowolną granicę państwową. Wójtowie i burmistrzowie kilku przygranicznych miejscowości kontaktowali się już ze swoimi partnerami po czeskiej czy słowackiej stronie, pod kątem próby przystąpienia do tego funduszu i nie jest wykluczone,  że będą chciały skorzystać z tego instrumentu. Problemem z polskiej strony może być konieczność przystąpienia do programu np. zarządcy infrastruktury, a w naszym regionie ta współpraca pomiędzy samorządami a PKP PLK praktycznie nie istnieje, choć zaproszeń ze strony władz lokalnych nie brakowało.

 

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *